Pravila nagradnog natječaja ‘’DK HOME BEZBRIŽNE MAJICE“

14.06.2021.

Pročitajte pravila natječaja i osvojite svoju Bezbrižnu majicu
Članak 1. Organizator
Nagradni natječaj priređuje i organizira Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB 52848403362 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2. Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije usluga i proizvoda Organizatora.
Nagradni natječaj traje od 14.06.2021. do 16.06.2021., u 23.59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3. Fond nagrada koji utvrđuje organizator
Ukupno (10) nagrada: 10 x Bezbrižne majice
Deset dobitnika osvojit će po jednu Bezbrižnu majicu.
Nagrade nisu prenosive na treće osobe, niti su zamjenjive za drugu robu, usluge ili novac. 
Dobitnik nema pravo na izbor dizajna majice. 
Dobitniku će nagrada biti dostavljena na kućnu adresu te se primitak paketa smatra preuzimanjem nagrade te time prestaju sve obveze Organizatora prema istome.
Ako dobitnik Natječaja ne preuzme nagradu u roku od 7 dana, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila). 

Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su posjetitelji događanja „DK Home presented by A1“, a koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram: www.instagram.com.
U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 5. Način sudjelovanja i odabir dobitnika
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:
1. Fotografirati se u Wiener „Bezbrižnom kutku“ na događanju „DK Home presented by A1“
2. Javno objaviti fotografiju iz Wiener „Bezbrižnog kutka“ na svom Instagram profilu kao statičnu objavu na feedu ili kao story objavu te na fotografiji označiti profil Organizatora @wiener.osiguranje i #bezbriznemajice
3. Zapratiti profil Organizatora: www.instagram.com/wiener.osiguranje 
U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su u propisanom roku ispunili sve uvjete i korake ovog natječaja.
Sudionik može objaviti više fotografija i više puta sudjelovati u nagradnom natječaju.
O dobitnicima natječaja odlučivat će tročlana komisija (žiri) u sastavu Organizatora na temelju kriterija kreativnosti i originalnosti objave. Sudionici kreativnost mogu iskazati putem fotografije i teksta u opisu fotografije.
Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Organizatora www.wiener.hr u roku od 48 sati nakon završetka Nagradnog natječaja. 
Dobitnici nagrada bit će kontaktirani od strane Organizatora, putem direktne poruke na Instagram društvenoj mreži. Svaki dobitnik dužan je najkasnije 72 sata nakon primitka navedene poruke dostaviti putem direktne poruke osobne podatke potrebne za dostavljanje i preuzimanje nagrade (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela). Ako dobitnik propusti to učiniti, odabrat će se novi dobitnik.

Članak 6. Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7. Pogreške i neregularne prijave
Pogrešni ili nepotpuni ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo na nagradu. Važećim Instagram profilima smatrat će se oni kojima je putem Instagrama moguće poslati osobnu poruku. Ako korisnika nije moguće kontaktirati porukom putem Instagrama, vlasnici tih profila nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Članak 8. Publicitet
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici daju svoju suglasnost za korištenje njihovih tekstualnih ili video uradaka objavljenih za svrhu sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svim promotivnim komunikacijskim kanalima Organizatora. 

Članak 9. Malodobni sudionici u nagradnom natječaju
Malodobne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je na temelju zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno skrbnički odnos.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.
Osobni podaci koji se prikupljaju su ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, komentar na Instagram profilu Organizatora, tekstualni i video uradci objavljeni radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da Organizator smije objaviti i koristiti njihove osobne podatke bez naknade u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik daje svoje izričitu suglasnost za korištenje Sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim web stranicama Organizatora (https://www.wiener.hr/informacije-o-obradi-podataka.aspx).
Svrha prikupljanja osobnih podataka je izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), tj. identifikacija dobitnika, dostava nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika.
Voditelj obrade osobnih podataka je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.
Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni osobni podaci brisat će se po ispunjenju svrhe, a najduže nakon proteka razdoblja od 1 (jedne) godine.
Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je na temelju dobrovoljnog sudjelovanja u Nagradnom natječaju, a uvjet je je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da sudionik (vlasnik osobnih podataka) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.
Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu.
Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu dpo@wiener.hr, a sudionik je ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 11. U slučaju spora
Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12. Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 13. Objava pravila
Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Organizatora: www.wiener.hr
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb