‎

Zašto verificirati kontakt podatke?

Kako bi našim klijentima omogućili što bržu i jednostavniju komunikaciju, razvili smo proces dvofaktorske verifikacije kontakt podataka koji pruža mogućnost samostalnog potvrđivanja i provjere kontakt podataka. Verifikacija kontakt podataka vam daje mogućnost:

  primanje uplatnica i obavijesti mailom

  bespapirnog sklapanja ugovora o osiguranju

  jednostavnije, brže i sigurnije komunikacije

Verifikacija se odvija na način da ispunite obrazac u nastavku te ćete putem elektroničke pošte zaprimiti poziv na verifikaciju kontakt podataka u roku od 24h. Verifikacija se uspješno odrađuje unosom ispravne jednokratne lozinke koju ćete zaprimiti putem SMS-a. 

  ispunite obrazac

  poziv na verifikaciju kontakt podataka putem elektroničke pošte

  unosite jednokratnu lozinku zaprimljenu putem SMS-a 

  vaši podaci su uspješno verificirani 

Verifikacija kontakt podataka

* 
 
* 
* 
*  

*obvezno polje
 
Uneseni podaci koriste se za potrebe verifikacije kontakt podataka klijenata Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d.
Verificirani kontakt podaci obrađuju se u svrhu kontaktiranja klijenata prilikom rješavanja prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o osiguranju te drugih zahtjeva i upita upućenih elektroničkim putem kao i u marketinške svrhe kada za to postoji pravna osnova.
Više o načinima i svrhama obrade osobnih podataka dostupno je na linku.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb