Osiguranje brodica i jahti

Za svoju brodicu ili jahtu, neovisno koristite li ju za rekreaciju, za sport ili Vam je ona sredstvo za obavljanje djelatnosti od koje živite, možete ugovoriti Wiener osiguranje brodica i jahti.

ZAŠTO BAŠ WIENER OSIGURANJE BRODICA I JAHTI?

• Startni bonus za kasko kod prvog ugovaranja police od 40%

• Brzo i jednostavno online plaćanje premije

• Za jednokratno plaćanje ostvarujete 5% popusta

• Brza i jednostavna prijava i likvidacija šteta

KOJI SU RIZICI POKRIVENI?

 
KASKO OSIGURANJE
Kasko osiguranje pokriva sljedeće rizike: plovidbena nesreća/nezgoda (poput sudara, udara, nasukanja, potonuća i drugih izvanrednih vanjskih događaja u vezi plovidbe), požar, eksplozija, udar groma, elementarna nepogoda, provalna krađa, krađa cijelog plovila, plimni val, potres, vulkanska erupcija, zlonamjerni postupci trećih osoba, nemarnost popravljača plovila, prijevoz plovila kopnom i sl.
 
Osiguranje se može pružiti i za pogonske štete ako se takvo pokriće posebno ugovori.
 
Pogonska šteta podrazumijeva lom pogonskog stroja, pomoćnih strojeva (agregata), osovine, vijka i drugih tehničkih naprava i uređaja na plovilu vezanih uz strojarnicu, a koji su nastali tijekom pogona i bez vanjskog utjecaja.
 
Osiguranje vrijedi tijekom plovidbe, za vrijeme dok je plovilo na vezu, tijekom održavanja jedriličarskih regata (uključujući i treninge za takva natjecanja), tijekom prijevoza plovila na cestovnom motornom vozilu ili na njegovoj prikolici, za vrijeme kada plovilo nije u moru ili u vodi, odnosno za vrijeme boravka u ljetnom ili u zimskom spremištu, tijekom raspreme i tijekom uobičajenih boravaka u marini ili u brodogradilištu radio državanja, servisiranja ili popravaka, uključujući izvlačenje/vađenje i porinuće/spuštanje plovila u svim navedenim slučajevima.

DRAGOVOLJNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA ILI KORISNIKA
Pokrivena je odgovornost vlasnika ili korisnika brodice ili jahte za štete nastale uslijed sudara, udara, onečišćenja mora pogonskim uljem, za štete prema kupačima, trećim osobama, putnicima i posadi te troškovi uklanjanja podrtine.

OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA
Pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte za štete nastale zbog tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.
 
Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici odnosno jahti na motorni pogon kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu, odnosno drugom plovnom objektu. Ovo osiguranje dužni su ugovoriti vlasnici brodica i jahti čija je porivna snaga motora veća od 15 kW.
 
Osigurana svota propisana je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i iznosi 464.530,00 EUR.

 

SNAGA POGONSKOG MOTORA

PREMIJA OBVEZNOG OSIGURANJA BRODICE ILI JAHTE

za osobne potrebe i javne svrhe

za gospodarske svrhe (osim najma)

za gospodarske svrhe (najam)

Preko 15 kW do 30 kW

23,89 EUR

42,47 EUR

51,76 EUR

Preko 30 kW do 50 kW

35,84 EUR

59,73 EUR

71,67 EUR

Preko 50 kW do 110 kW

47,48 EUR

83,62 EUR

100,87 EUR

Preko 110 kW do 180 kW

67,03 EUR

96,89 EUR

116,80 EUR

Preko 180 kW

79,63 EUR

112,81 EUR

135,38 EUR

 

DRAGOVOLJNO OSIGURANJE OSOBA OD NEZGODE

Pokriće se pruža za slučaj smrti i trajnog invaliditeta uslijed nezgode osoba dok se nalaze na plovilu. Osigurane osobe mogu biti voditelj, članovi posade i putnici.

OSIGURANJE OSOBNIH STVARI (PRTLJAGE) PUTNIKA ILI ČLANOVA POSADE

Pokrivene su štete uslijed provalne krađe i razbojstva, plovidbene nezgode, eksplozije ili požara i elementarne nepogode. Naknada se ugovara bez primjene odbitne franšize.

ŠTO JE BRODICA?
Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veće
od 5 kW.
 
ŠTO JE JAHTA?
Jahta je plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlašten prevoziti ne više od 12 putnika.
 
ŠTO JE OSIGURANO NA PLOVILU?
Osiguranje obuhvaća trup plovila i nadgrađe, njegove pogonske strojeve (glavni i pomoćni stroj), uređaje i
standardno ugrađenu opremu i inventar. Dodatna posebna oprema, oprema za lov i ribolov te osobne
stvari pokrivene su samo ako se dodatno ugovore.

 

 

Dokumenti za preuzimanje


vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb