Wiener osiguranje Vienna Insurance Group

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi - Vienna Insurance Group

Društvo je započelo s radom u Hrvatskoj u rujnu 1999. godine kao Wiener Städtische osiguranje d.d. - osiguravajuće društvo registrirano za sve poslove osiguranja, ali se bavilo isključivo životnim osiguranjima. 2001. godine, nakon odluke o proširenju djelatnosti i na područje neživotnih osiguranja, Društvo preuzima Kvarner osiguranje d.d. te postaje Kvarner Wiener Städtische osiguranje, a u prosincu 2005. godine pripojeno mu je i Aurum Wiener Städtische osiguranje, čime je proširena prodajna mreža i dodatno podignuta razina kvalitete poslovanja.

Matična kuća 2007. godine lansira novi krovni brend - Vienna Insurance Group kojeg sva društva koncerna implementiraju u svoj naziv i tada društvo mijenja ime u Kvarner Vienna Insurance Group. 2013. godine dolazi do partnerskog spajanja društava Kvarner VIG i Helios VIG u još veće i snažnije društvo pod novim nazivom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., čime je Vienna Insurance Group željela dodatno ojačati svoju poziciju u Hrvatskoj koju smatra jednim od svojih ključnih tržišta.
 
Proširenje poslovanja u banko kanalu prodaje jedan je od strateških ciljeva grupacije u sklopu programa upravljanja - Agenda 2020 te je, u skladu s time, 2018. donesena odluka o još jednom pripajanju: Erste osiguranja VIG Wiener osiguranju VIG, kako bi se maksimalno iskoristile pogodnosti za klijente, strateškog partnera - Erste banku i Društvo u cjelini.

Wiener osiguranje trenutno je, prema ostvarenoj premiji, 4. osigurateljno društvo na tržištu na kojem sudjeluje sa 9,1 % udjela. Oko 650 zaposlenika na preko 80 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na usluzi klijentima - od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića, pa sve do brze obrade i isplate šteta.
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE

 
Naziv Društva: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Sjedište: Zagreb, Slovenska ulica 24, HR-10000 Zagreb
Upisano u sudski registar kod: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080026313
OIB: 52848403362

NAŠI RAČUNI

Za neživotna osiguranja:

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, žiro račun: 2402006-1100291680, IBAN HR 4924020061100291680

Za životna osiguranja:

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, žiro račun: 2402006-1300000187, IBAN HR 6224020061300000187  

 

UPRAVA 

Jasminka Horvat Martinović, Predsjednica 
Tamara Rendić, Članica 
Božo Šaravanja, Član 

NADZORNI ODBOR

Gabor Lehel, Predsjednik
Dr. Wolfgang Petschko, Zamjenik predsjednika                         

Katarina Kraljević, Članica
Ingrid Riedl, Članica 
Zoran Dimov, Član

 

vrh stranice