Objave informacija o održivosti

 Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)

Svjesni važnosti posredničke uloge financijskih institucija u gospodarstvu i značajnog utjecaja njihovih ulaganja na šire društvo, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. posebnu pažnju polaže dugoročnoj održivosti poslovnog modela Društva i čimbenicima koji bi mogli uzrokovati njegovu promjenu i znatno utjecati na rizik ulaganja i povrat.
Faktori kao što su zaštita okoliša te socijalni i upravljački rizici uključeni su u svaku našu investicijsku analizu. Prepoznajući kako isti postaju sve važniji faktori pri procjeni globalnih gospodarstava, tržišta i industrija, vjerujemo da trebaju biti dio cjelovitog procesa ulaganja.
Učinak ovih čimbenika može utjecati na sposobnost stvaranja dugoročne vrijednosti za osiguranike, stoga razmatranje istih smatramo važnim instrumentom za poboljšanje profila rizičnosti naših ulaganja.
 

Informacija o usklađenosti Politike primitaka s uključivanjem rizika održivosti

 Informacija o Politici Društva u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb