Osiguranje vozila, plovila i zrakoplova

Wiener osiguranje u širokoj paleti proizvoda nudi osiguranje brodova prema najsuvremenijim zahtjevima i potrebama tržišta. Poklonite nam svoje povjerenje, a mi ćemo profesionalnim odabirom najpotpunijih, najkvalitetnijih i najpovoljnijih osigurateljnih pokrića zaštititi Vaš vrijedan brod i Vašu odgovornost prema
trećim osobama.

 OSIGURANJE BRODOVA

KASKO OSIGURANJE

Kasko osiguranje pokriva sljedeće rizike: plovidbena nesreća/nezgoda (poput sudara, udara, nasukanja, potonuća i drugih izvanrednih vanjskih događaja u svezi plovidbe), požar, eksplozija, udar groma, elementarna nepogoda, provalna krađa, krađa cijelog plovila, plimni val, potres, vulkanska erupcija, zlonamjerni postupci trećih osoba, nemarnost popravljača plovila, nepažnje, nemarnosti i skrivljenih postupaka zapovjednika ili posade plovila (baraterija) i sl.

Osiguranje vrijedi u plovidbi, za vrijeme boravka u luci, za vrijeme raspreme i za vrijeme uobičajenih boravaka u brodogradilištu radi održavanja, servisiranja ili popravaka, uključujući izvlačenje/vađenje i porinuće/spuštanje plovila u svim navedenim slučajevima. Za vrijeme raspreme osiguranje vrijedi i za opremu uskladištenu van plovila u zatvorenom i zaključanom prostoru.

Mogućnost ugovaranja raznih dodatnih pokrića sukladno zahtjevima i trendovima na tržištu:

• Osiguranje pogonskih šteta

• Pokriće uslijed pojave stjenica i/ili insekata

• Rizik reklamacije kod osiguranja putničkih brodova

• Rizik gubitka prihoda

• Odgovornost brodara za slučaj sudara, udara, onečišćenjamora uljem, prema trećim osobama, posadi i putnicima, troškovi vađenja podrtine

• Osiguranje nezgode za posadu

• Obvezno osiguranje nezgode za putnike

ŠTO JE BROD?

Brod je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem ili unutarnjim vodama, čija je duljina veća od 15 metara ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika.

ŠTO JE VELIKA PUTNIČKA JAHTA?

Velika putnička jahta je jahta duljine trupa jednakog 24 metra ili većeg te koja je, osim posade, ovlaštena prevoziti više od 12, ali ne više od 36 putnika.

ŠTO JE OSIGURANO NA BRODU?

 Osiguranje obuhvaća trup i nadgrađe, njegove pogonske strojeve (glavni i pomoćni stroj), uređaje i opremu, redovite zalihe goriva, maziva i ostaloga materijala, te zalihe hrane i pića potrebne za posadu i putnike plovila.

 

OSIGURANJE BRODOVA - PREUZMITE LETAK

 

OSIGURANJE U NAUTIČKOM TURIZMU

  • Osiguranje plovila (brodice, jahte) – kasko, obvezna i dragovoljna odgovornost
  • Program osiguranja za čarter flote (osiguranje plovila za vrijeme najma s uključenom utajom,  osiguranje gubitka prihoda od najma plovila, osiguranje rizika zapljene u čarteru, osiguranje gubitka pologa/kaucije, obvezno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode)
  • Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti vezanih uz nautički turizam (odgovornost iz djelatnosti brodograditelja, brodopopravljača, servisera, marina, suhih marina, privezišta, sidrišta te čarter agencija)

 

OSIGURANJE ZRAKOPLOVA

Vlasnici odnosno korisnici zrakoplova mogu osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama i putnicima. Osiguranje pokriva odgovornost za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe i putnika (materijalne i nematerijalne štete).
Pokrića obvezne odgovornosti:
  • odgovornost za štete prema trećim osobama (TPLL)
  • odgovornost za štete prema putnicima (PLL)
  • odgovornost za osobne stvari putnika koje se nalaze u kabini zrakoplova
  • odgovornost za predanu prtljagu i teret

Pogodnosti za Vas

Dokumenti za preuzimanje

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb