Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (Društvo), kao obveznik primjene Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba), prilikom donošenja odluka o ulaganjima uzima u obzir glavne štetne učinke (principal adverse impact, PAI) tih odluka na čimbenike održivosti te je stoga dužno donijeti izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu štetnih učinaka (PAI Izjava). Informacije o politici Društva u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima nalaze se ovdje. U skladu s odredbom članka 4. stavka 2. Uredbe, Društvo je svoju prvu PAI Izjavu objavilo 30. lipnja 2021. godine.

Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb