Politika upravljanja kvalitetom

Politikom upravljanja kvalitetom društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Uprava i dionici sustava upravljanja kvalitetom iskazuju opredjeljenje za kontinuirano unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga klijentima i poslovnim partnerima.

U Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d. kvaliteta je prepoznata kao strateško usmjerenje koje je na operativnoj razini ugrađeno u strukturne elemente i poslovne procese.
Uprava i svi radnici u opsegu sustava upravljanja kvalitetom opredijelili su se i rade u skladu sa zahtjevima norme HRN/ISO 9001:2015 i zakonskim zahtjevima, te kontinuirano provode poboljšanja cjelokupnog sustava upravljanja i teže ostvarenju poslovne izvrsnosti postižući pritom zadovoljstvo korisnika usluga, radnika i poslovnih partnera.

Kultura kvalitete prepoznata je kao zajednička vrijednost i odgovornost svih dionika Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d.

Kvalitetu u poslovnim procesima i uslugama, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. realizira sukladno načelima te mjerljivim ciljevima kvalitete opisanima u Pravilniku upravljanja kvalitetom:

  • poslovanje u skladu s jasnim ciljevima i obavezom na kontinuirana poboljšanja,
  • upravljanje rizicima,
  • usmjerenost na klijente te kvalitetu pružanja usluga klijentima,
  • učinkovito upravljanje poslovnim procesima,
  • stabilnost i profitabilnost portfelja.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. je usvojilo obavezu društveno odgovornog i dosljednog upravljanja poslovanjem kao preduvjeta sigurnog i stabilnog poslovanja, rasta i razvoja vrijednosti za sve zainteresirane strane – osiguranike, dioničare, partnere u prodaji i djelatnike. Osim kvalitete procesa i usluga vrijednosti koje društvo promiče su vjerodostojnost i integritet, poduzetničko razmišljanje i djelovanje te uzajamno poštovanje.

Strategija društveno odgovornog poslovanja VIG Grupe (Vienna Insurance Group) unutar koje djeluje Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. usmjerena je na glavnu djelatnost i odgovornost za proizvode, na interakciju sa svim zainteresiranim stranama, kao i na pitanja okoliša.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb