Životna osiguranja

Ako odgovor na Vaše pitanje ne pronalazite na ovoj stranici, pošaljite nam upit putem obrasca u dnu. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Koje su promjene moguće po aktivnoj polici životnog osiguranja?
Promjene po polici koje je moguće tražiti svake godine na godišnjicu ugovora su (ovisno o mogućnostima cjenika prema kojem je ugovor sklopljen):
• promjena dinamike plaćanja
• ugovaranje ili raskidanje dopunskog osiguranja
• promjena osigurane svote
• promjena premije

Promjene koje se mogu tražiti tijekom cijele godine su:
• promjena ugovaratelja osiguranja
• promjena korisnika osiguranja
• promjena imena ili prezimena
• promjena adrese
• promjena načina plaćanja


Može li se premija životnog osiguranja plaćati putem trajnog naloga?
Trajni nalog moguće je ugovoriti u banci gdje je otvoren transakcijski račun. Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem ovlašćujete- dajete nalog banci da za Vaš račun i u Vaše ime obavlja plaćanje u korist Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.. Iznos trajnog naloga je fiksan iznos i ne inicira ga Primatelj plaćanja (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.).

SEPA izravno terećenje*, moguće je ugovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banaka:

Addiko Bank d.d.

Agram banka d.d

Croatia banka d.d.

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Imex banka d.d.

Karlovačka banka d.d.

Kentbank d.d.

Nova hrvatska banka d.d.

OTP banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

 

Slatinska banka d.d.

Samoborska banka d.d. 

Zagrebačka banka d.d.

*SEPA izravno terećenje moguće je dogovoriti isključivo u poslovnicama Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. 

SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u kunama za terećenje kunskog tekućeg i žiro računa Platitelja, kada platnu transakciju inicira Primatelj* plaćanja na osnovi Suglasnosti** koju je Platitelj*** dao Primatelju plaćanja.

*Primatelj plaćanja je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d
**Suglasnost je Platiteljevo ovlaštenje Primatelju plaćanja za zadavanje naloga za SEPA izravno terećenje na teret kunskog tekućeg i/ili žiro računa Platitelja.
*** Platitelj je pravna ili fizička osoba koja je korisnik transakcijskog računa otvorenog u banci koja sudjeluje u SEPA izravnim terećenjima i koja daje Suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja. Platitelj može biti različit od stvarnog dužnika - ugovaratelja osiguranja.

Kada polica životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti sklopljena kod Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. ima otkupnu vrijednost?
Polica životnog osiguranja Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. ima otkupnu vrijednost nakon 3 godine.

Polica životnog osiguranja kao vrijednosni papir

Polica životnog osiguranja je vrijednosni papir sa funkcijom:
• zaloga, no zalaganje ima učinak prema osiguratelju samo ako je on pismeno obaviješten o istom;
• instrumenta osiguranja kredita, vinkulira se u korist banke;
• otkupne vrijednosti temeljem koje osiguratelj može odobriti i isplatu pozajmice ili predujma ugovaratelju osiguranja.

Što kad premiju nije moguće privremeno ili trajno plaćati?
U slučaju privremene nemogućnosti plaćanja premije mogućnosti su brojne:
• smanjenje premije
• odgoda plaćanja premije do 6 mjeseci
• ili promjena ugovorenog načina plaćanja

Ukoliko je nemogućnost plaćanja premije trajna, a plaćene su najmanje tri godišnje premije:
• ugovaratelju osiguranja isplaćuje se otkupna vrijednost police ili
• polica se kapitalizira i osiguranik je tada do isteka trajanja osiguranja osiguran kapitaliziranom osiguranom svotom uz ukidanje svih dopunskih osiguranja po polici.

Prilikom otkupa police potrebno je priložiti:

  • popunjeni zahtjev za otkup police
  • policu osiguranja (original) ili ispunjenu Izjavu o neposjedovanju police 
  • obostrana preslika identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) ugovaratelja osiguranja – fizičke osobe ili zakonskog zastupnika ukoliko je ugovaratelj poslovni subjekt 
  • obostranu presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) vlasnika računa 
  • dokumentaciju za poslovne subjekte (Upitnik za ugovaratelje-poslovne subjekte, Tablica vlasničke strukture), ukoliko je ugovaratelj poslovni subjekt 
  • presliku kartice transakcijskog računa na koji se traži isplata. Zbog zaštite osobnih podataka, dostavljena preslika kartice transakcijskog računa treba biti isključivo bez vidljivog CVC koda. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. ne odgovara za eventualno pretrpljene štete i zlouporabu podataka koji su dostavljeni suprotno ovoj uputi.

Ukoliko dođe do nemogućnosti plaćanja premije javite nam se putem telefona ili pismeno i po mogućnosti prije dospijeća plaćanja premije kako bismo našli najbolje rješenje za nastavak suradnje.

Imam li pravo na zajam/predujam po polici?

Predujam/zajam se odobrava po policama osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja koje imaju otkupnu vrijednost.  

Osnovica za izračun predujma/zajma je otkupna vrijednost police, a maksimalan iznos predujma/zajma je 90% otkupne vrijednosti. Minimalan iznos predujma/zajma iznosi 250,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s višekratnim plaćanjem premije i 700,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s jednokratnim plaćanjem premije.

Nakon isplate predujma/zajma Vi nastavljate s plaćanjem premije osiguranja života, a Vaša polica i dalje vrijedi.

Može li se i kako promijeniti korisnik po polici?
Korisnike po polici životnog osiguranja moguće je promijeniti izjavom ugovaratelja osiguranja o novom korisniku.
Na izjavi je potrebno navesti:
• broj police
• ime ili naziv ugovaratelja osiguranja
• ime ili naziv novog korisnika uz navođenje točnog datuma njegovog rođenja uz potpis te priložiti presliku osobne iskaznice ugovaratelja osiguranja.
Po promjeni korisnika ugovaratelju se upućuje dodatak polici sa navedenim novim korisnicima.

Mogućnost ponovnog sklapanja ugovora kod isteka police
Osiguranu svotu uvećanu za pripisanu dobit isplaćujemo jednokratno. Jednokratnu isplatu ili njen dio po isteku osiguranja možete uložiti i u ostale naše proizvode s jednokratnim ili tekućim plaćanjem o čemu se prije isplate možete konzultirati sa našim prodajnim savjetnicima.

 

Postavite pitanje

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  

 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb