Životna osiguranja

Dodatne informacije o životnim osiguranjima potražite među najčešćim pitanjima klijenata. Ukoliko i dalje imate pitanje, pošaljite nam ga putem obrasca u dnu stranice i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Koje su promjene moguće po aktivnoj polici životnog osiguranja?
Za tarife životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti:
Promjene po polici koje je moguće tražiti svake godine na godišnjicu ugovora su:
• promjena načina plaćanja
• ugovaranje ili raskidanje dopunskog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
• promjena osigurane svote
• promjena premije
• promjena trajanja osiguranja te promjena osigurane osobe.

Promjene koje se mogu tražiti tijekom cijele godine su:
• promjena ugovaratelja osiguranja
• promjena korisnika osiguranja
• promjena imena ili prezimena
• promjena adrese

Za tarife životnog osiguranja povezanog s investicijskim fondovima:
Ugovoreni početak i istek osiguranja ostaje za cijelo trajanje osiguranja. Ostale promjene moguće su samo na ročnost ugovora (datum do kojeg je plaćena premija).

Može li se premija životnog osiguranja plaćati putem trajnog naloga?
Trajni nalog za plaćanje premije životnog osiguranja može se ugovoriti u svim bankama u RH.
Trajni nalog bez naknade za sklapanje i vođenje moguće je sklopiti u:
Erste&Steiermarkische Bank
Societe Generale – Splitskoj banci
Raffeisen bank
Privrednoj banci Zagreb
Za ove banke također možete zatražiti i sklapanje trajnog naloga bez naknade i u svim poslovnicama Wiener osiguranja Vienna Insurance Group.
U Sberbank i OTP banci možete bez naknade za ugovaranje i vođenje ugovoriti trajni nalog samo u poslovnicama navedenih banaka.
Vlasnici American express i Diners kreditnih kartica mogu ugovoriti kartični trajni nalog za plaćanje premije životnog osiguranja u svim poslovnicama Wiener osiguranja Vienna Insurance Group.

Kada polica životnog osiguranja sklopljena kod Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. ima otkupnu vrijednost?
Polica životnog osiguranja Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. ima otkupnu vrijednost nakon 3 godine.

Polica životnog osiguranja kao vrijednosni papir

Polica životnog osiguranja je vrijednosni papir sa funkcijom:
• zaloga, no zalaganje ima učinak prema osiguratelju samo ako je on pismeno obaviješten o istom;
• instrumenta osiguranja kredita, vinkulira se u korist banke;
• otkupne vrijednosti temeljem koje osiguratelj može odobriti i isplatu pozajmice ili predujma ugovaratelju osiguranja.

Što je indeksacija police?
Životno osiguranje dugoročan je ugovor i bez obzira na primjenu valutne klauzule potrebno je omogućiti da premija koju uplaćujete tijekom ugovorenog roka trajanja osiguranja kao i ugovorena osigurana svota u trenutku isplate zadrži svoju vrijednost u odnosu na rast cijena i inflaciju.
Stoga se premija jednom godišnje povećava u odnosu na prosječan rast potrošačkog indeksa u Republici Hrvatskoj, a istodobno sa porastom premije raste i osigurana svota.
Indeksaciju je moguće ugovoriti samo uz životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s tekućim plaćanjem premije.
Indeksacija se može ugovoriti odnosno ukinuti svake godine na godišnjicu ugovora.

Što kad premiju nije moguće privremeno ili trajno plaćati?
U slučaju privremene nemogućnosti plaćanja premije mogućnosti su brojne:
• smanjenje premije
• odgoda plaćanja premije do 6 mjeseci
• ili promjena ugovorenog načina plaćanja

Ukoliko je nemogućnost plaćanja premije trajna, a plaćene su najmanje tri godišnje premije:
• ugovaratelju osiguranja isplaćuje se otkupna vrijednost police ili
• polica se kapitalizira i osiguranik je tada do isteka trajanja osiguranja osiguran kapitaliziranom osiguranom svotom uz ukidanje svih dopunskih osiguranja po polici.

Prilikom otkupa police potrebno je priložiti:
• potvrdu nadležne porezne uprave o korištenju porezne olakšice na ime uplaćenih premija životnog osiguranja
• popunjeni zahtjev za otkup police
• original police životnog osiguranja.

Ukoliko dođe do nemogućnosti plaćanja premije javite nam se putem telefona ili pismeno i po mogućnosti prije dospijeća plaćanja premije kako bismo našli najbolje rješenje za nastavak suradnje.

Imam li pravo na predujam po polici?
Ostvaruje se ukoliko je od početka trajanja osiguranja proteklo najmanje tri godine za koje je premija osiguranja plaćena u cijelosti.
Osnovica za izračun predujma je otkupna vrijednost police, a maksimalan iznos predujma je 90% otkupne vrijednosti ukoliko porezna olakšica po polici nije korištena, odnosno maksimalno 80% otkupne vrijednosti ukoliko je porezna olakšica korištena.
Minimalan iznos predujma iznosi 500,00 EUR, a isplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.
Primljeni iznos predujma može se i ne mora vratiti za vrijeme trajanja osiguranja.
Povrat primljenog predujma moguć je svake godine na godišnjicu ugovora u cjelokupnom iznosu.
Ukoliko predujam nije vraćen do isteka trajanja osiguranja, prilikom isplate se osigurana svota umanjuje za iznos primljenog predujma.

Može li se i kako promijeniti korisnik po polici?
Korisnike po polici životnog osiguranja moguće je promijeniti izjavom ugovaratelja osiguranja o novom korisniku.
Na izjavi je potrebno navesti:
• broj police
• ime ili naziv ugovaratelja osiguranja
• ime ili naziv novog korisnika uz navođenje točnog datuma njegovog rođenja uz potpis te priložiti presliku osobne iskaznice ugovaratelja osiguranja.
Po promjeni korisnika ugovaratelju se upućuje dodatak polici sa navedenim novim korisnicima.

Mogućnost ponovnog sklapanja ugovora kod isteka police
Osiguranu svotu uvećanu za pripisanu dobit isplaćujemo jednokratno ili ako je to želja korisnika u obliku doživotne rente s garantiranim trajanjem isplate.
Rentu je moguće ugovoriti ukoliko je korisnik u trenutku isplate stariji od 55 godina.
Jednokratnu isplatu ili njen dio po isteku osiguranja možete uložiti i u ostale naše proizvode s jednokratnim ili tekućim plaćanjem o čemu se prije isplate možete konzultirati sa našim prodajnim savjetnicima

Postavite pitanje

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr