‎Društveno odgovorno poslovanje

‎Društveno odgovorno poslovanje

 

‎važnost društveno odgovornog poslovanja

Društveno odgovorno poslovanje važno je za svaku kompaniju, posebno kada se radi o jednom velikom Društvu kao što je Wiener. Zbog veličine Društva imamo utjecaj na na naše klijente, poslovne partnere, gospodarstvo te zajednicu u kojoj poslujemo.

Iz tog razloga mi kao Društvo, ali i i kao pojedinci, imamo veliku odgovornost djelovati danas i stvoriti bolje sutra za buduće generacije - naša je dužnost poslovati odgovorno i transparentno u zajednici u kojoj djelujemo.

‎dužnost transparentnog poslovanja

Naše poslovanje odražava se na život i financijsku stabilnost naših klijenata i poslovnih partnera, stoga moramo ponuditi najkvalitetniju moguću uslugu, jasno i transparetno komunicirati te ispunjavati ugovorne obveze. Ne samo zato jer nam je to zakonska dužnost, već zato što su zadovoljni partneri i klijenti okosnica uspješnog i stabilnog poslovanja.

 
 
Kao dio Vienna Insurance Group, svoju pripadnost Grupi izražavamo, između ostalog, promicanjem njezinih strateških vrijednosti, gdje pripada i društveno odgovorno poslovanje.

Iz tog smo razloga kreirali smo strategiju društveno odgovornog poslovanja koja je podijeljena u pet ključnih područja.

 


‎‎

‎‎
DOP kao dio osnovne djelatnosti

Kroz naše svakodnevne poslovne procese (kodeks ponašanja, partnerstva, investicije itd.) osiguravamo dugoročni rast i financijsku stabilnost. Pritom u naše odluke i postavljanje ciljeva, uz one ekonomske, uključujemo i socijalne, okolišne te upravljačke čimbenike u opću strategiju poslovanja i upravljanja rizicima.

Klijenti

Razvijamo proizvode koji odgovaraju potrebama klijenata, dok pritom implementiramo inovativne i digitalne usluge. Fokusiramo se na konstantnu i visoku razinu zadovoljstva klijenata uz dodanu vrijednost u našim proizvodima, s ciljem još boljeg korisničkog iskustva i poboljšanja zadovoljstva.

Zaposlenici

Veliki izazov koji je prisutan u svim suvremenim kompanijama jest kako privući i zadržati zaposlenike koji imaju odgovarajuća znanja i vještine. Želimo razvijati radno okruženje u kojem se potiču, prepoznaju i cijene iznimni rezultati s inovativnim načinom upravljanja i dobro utemeljenim razvojnim mogućnostima, a koje će privući najbolje kandidate, motivirati ih i zadržati. Ciljevi su nam: jačati poziciju Wiener osiguranja kao poželjnog poslodavca, kontinuirano ulagati u razvoj novih znanja i vještina zaposlenika, dodatno promicati poštivanje raznolikosti i pružanje jednakih mogućnosti svim zaposlenicima, te promicati neprekidan, uključiv i održiv gospodarski rast uz punu i produktivnu zaposlenost te dostojanstven rad za sve.

Zajednica

Naša odgovornost prema zajednici očituje se u uočavanju aktualnih problema te pružanju pomoći ili rješenja – kroz donacije i sponzorstva usmjerene na podršku poduzetništvu u Hrvatskoj, znanosti i obrazovanju te umjetnosti i kulturi. Aktivno potičemo naše zaposlenike na korporativno volontiranje kroz akcije u lokalnim zajednicama te kroz krovne DOP projekte, a partnere i klijente da se uključe u naše projekte ako im se za to pruži prilika. Cilj nam je ne samo uočiti aktualne probleme u zajednici, već postati dio rješenja.

Okoliš

Područje odgovornosti prema okolišu očituje se u razumnoj potrošnji prirodnih resursa, očuvanju vode, zraka i kopna od devastacije i onečišćenja. Potrebno je prilagoditi poslovni model u skladu s klimatskim promjenama, okrenuti se korištenju alternativnih izvora energije, smanjenju otpada i recikliranju te očuvanju prirode. Želimo još više razvijati svijest unutar Društva o klimatskim promjenama koje utječu na pojavu novih rizika i iziskuju promjene u načinu poslovanja, te mijenjati poslovni model, uključujući i underwriting, sukladno aktualnim potrebama.

‎Imate pitanja? Tu smo za Vas.

* 
* 
*  

 Našu kompletnu strategiju društveno odgovornog poslovanja možete preuzeti ovdje.

 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb