Društveno odgovorno poslovanje

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. kao članica Vienna Insurance Group svoju pripadnost Grupi izražava između ostalog promicanjem njezinih strateških vrijednosti.

Društvo se profiliralo u jednog od vodećih osiguratelja na hrvatskom tržištu osiguranja te je kao takvo prepoznalo svoju važnu ulogu u promicanju osigurateljne kulture u Hrvatskoj, kao i svoj utjecaj na društvo, okoliš i gospodarstvo. Svoje strateške ciljeve ostvaruje slijedeći načela odgovornog i dosljednog korporativnog upravljanja koje je preduvjet sigurnog i stabilnog poslovanja, rasta i razvoja vrijednosti za osiguranike, dioničare, partnere u prodaji i zaposlenike.

Za svoje klijente kreiramo atraktivne proizvode te im nudimo kvalitetnu uslugu što uključuje obećanje da će preuzete obveze iz ugovora o osiguranju biti ispunjene. Odgovornost za proizvod snažan je motiv u poslovnoj svakodnevnici svih zaposlenika.

Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca, Društvo vodi brigu o odnosima zaposlenika i menadžmenta te o edukaciji zaposlenika. Pri tome ne ispušta iz vida važnost nediskriminacije, slobode udruživanja i ostalih ljudskih prava, kao ni ostale aspekte humanitarnog i socijalnog djelovanja koje oplemenjuje društvo u kojem djelujemo.

Svojim djelovanjem Društvo se zalaže za slobodno tržišno natjecanje u skladu s pravilima poslovne etike te je aktivan zagovornik borbe protiv korupcije.

Social active day

Kao dio velike osigurateljne VIG “obitelji” koja promiče društveno odgovorno poslovanje te time pokušava pridonijeti dugoročnom poboljšanju života ljudi, osobito djece i mladih, Wiener osiguranje VIG uz pomoć svojih djelatnika aktivno sudjeluje u zajednici u kojoj posluje. Već sedmu godinu za redom provodimo projekt pod nazivom Social active day u kojem zaposlenici jedan dan volontiraju u odabranoj instituciji.

Do sada su zaposlenici volontirali u dječjim domovima diljem Hrvatske; pružali podršku socijalno ugroženim obiteljima na području Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Varaždina, Pule kao i poplavom uništene Gunje; pomagali udruzi CRVENI NOSOVI klaunovidoktori u donošenju osmijeha na lica malenih pacijenata u našim bolnicama; pomagali umirovljenicima slabijeg socijalnog statusa u suradnji s Caritasom i sl.

2017. godina obilježena je velikim (O)siguran online projektom koji je za cilj imao prevenciju on-line nasilja i medijsko opismenjavanje. U tu svrhu nastala je i edukativna brošura (O)siguran online, dostupna u tiskanom i elektronskom formatu, a u 12 škola diljem Hrvatske održana su i edukativna predavanja za roditelje i nastavnike u suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.

vrh stranice