‎Dopunsko zdravstveno osiguranje

‎Dopunsko zdravstveno osiguranje

 

Zašto baš Wiener dopunsko?

  

Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova.

 

   Svoj paket možete pronaći za već od 45 kuna mjesečno

    Pokrivena su sva sudjelovanja bez limita

    Brza i jednostavna kupnja online

Sve prednosti dopunskog osiguranja

Što kada nemate dopunsko zdravstveno osiguranje?

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti sudjelovanje od 10 kn plaća se kod svakog posjeta ordinacijama izabranog liječnika obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine. Sudjelovanje u troškovima u iznosu od 10 kn plaća se i za izdavanje lijeka po svakom receptu u ljekarni. Ukoliko osiguranik koristi lijek s Dopunske liste lijekova HZZO-a, najveća doplata za lijekove može iznositi više od 1.000 kn po samo jednom pakiranju lijeka.

 

 

 

Zaštitite se od nenadanih troškova

Kod korištenja usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, troškovi sudjelovanja iznose 20% cijene zdravstvene usluge, do maksimalno 2.000 kn po jednoj epizodi liječenja.

Kako biste se osigurali od navedenih iznenadnih financijskih troškova za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, ugovorite Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje.


IZABERITE PROGRAM KOJI NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA


Dopunsko Classic

‎‎

‎Za već od 45 kuna mjesečno

Pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Iskaznica kao sredstvo identifikacije i izravnog plaćanja

Dopunsko B1000

‎‎

‎Za već od 60 kuna mjesečno

Pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje po modelu refundacije

Dopunsko B1000 Autorizacija

‎‎

‎Za već od 65 kuna mjesečno

Pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje po modelu izravnog plaćanja iskaznicom

Usporedba programa i cijena

Saznajte sve detalje Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja i odaberite program koji Vam najviše odgovara
Dopunsko Classic Dopunsko B1000 Dopunsko B1000 Autorizacija
Pristupna dob 18-39 45 kn mjesečno (540 kn god.) 60 kn mjesečno (720 kn god.) 65 kn mjesečno (780 kn god.)
Pristupna dob 40-59 63 kn mjesečno (756 kn god.) 93 kn mjesečno (1.116 kn god. 103 kn mjesečno (1.236 kn god.)
Pristupna dob 60+ 130 kn mjesečno (1.560 kn god.) 220kn mjesečno (2.640 kn god.) 230 kn mjesečno (2.760 kn god.)

Pogodnosti za vas

     
Popust za jednokratnu uplatu premije u visini od 5%

Popust od 5% odnosi se na uplatu premije osiguranja, jednokratno gotovinom ili kreditnim karticama.

Iskaznica kao sredstvo plaćanja

Svaki osiguranik Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobiva iskaznicu koja mu služi kao sredstvo plaćanja.

Mogućnost ugovaranja B liste lijekova

Ukoliko se posebno ugovori, Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje. Na Dopunskoj listi nalazi se više od 830 različitih lijekova.

Mogućnost ugovaranja pridruženih programa osiguranja

MEDINS asistencija

MEDINS predstavlja novi jedinstveni proizvod u području medicinske asistencije koji omogućava osiguranicima pristup uslugama koje im inače nisu dostupne kroz obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje, a doprinose povećanju kvalitete života.

 Proizvod MEDINS sastoji se od ukupno 6 vrsta usluga koje osiguranik može besplatno koristiti:
1. Informacije o privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama (adrese, kontakti, djelatnosti, radno vrijeme, dežurstva)
2. Informacije o listama čekanja
3. Pružanje zdravstvenih savjeta i informacija, telefonsko savjetovanje s liječnikom
4. Smještaj u slučaju odlaska na pregled ili terapiju van županije prebivališta
5. Sanitetski prijevoz
6. Dostava i trošak hrane

Dnevna naknada za bolničko liječenje
Ukoliko se posebno ugovori, Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva i dnevnu naknadu za bolničko liječenje u akutnim bolnicama (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike) u visini od 100,00 kn po danu bolničkog liječenja od 4. do maksimalno 30. dana liječenja.

 Putno zdravstveno osiguranje
Ukoliko se posebno ugovori, Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva i troškove zdravstvene zaštite i prijevoza za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do maksimalno ugovorenog iznosa (10.000 EUR ili 30.000 EUR) po štetnom događaju.

Što kažu naši korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Ugovaranje je bilo jednostavno, a sve funkcionira kako treba, nikad nisam imala problema u ljekarni ili kod doktora.

Jagoda

58 godina

Sve je bilo gotovo u 5-10 minuta. Uglavnom, najviše sam zadovoljan jednostavnošću ugovaranja. Stigla mi na mail potvrda, točan datum početka police i to je to.. Mislio sam da ću trebati vaditi neke papire ili nešto, ali nope, samo zdravstvena i osobna.

Nikola

28 godina

Zadovoljna sam svojom policom dopunskog osiguranja. Cijena za mlade do 29 godina u prvoj godini osiguranja je super.

Tena

25 godina

Zadovoljna sam policom dopunskog, cijena od 45 kn mjesečno mi je super, sve je simple i brzo.

Sanja

25 godina

Imam policu dopunskog u Wieneru već dvije godine, zadovoljan sam uslugom i sa svime što mi polica pruža.

Željko

59 godina

Imate pitanja? Tu smo za Vas.

‎Dokumenti za preuzimanje

Brošura

Dopunsko zdravstveno osiguranje

 

Unesene osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu davanja zatraženih informacija. Više saznajte ovdje.

* 
* 
*  
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr