Pohvale, pritužbe i prigovori

Hvala Vam na iskazanom interesu za Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d..

Wiener posluje u skladu s propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima te vodi računa o pravima i zadovoljstvu svojih klijenata, a sve ciljem stvaranja najbolje prakse, zakonitog, poštenog i korektnog odnosa s korisnicima usluga osiguranja. 

Na ovoj Vam stranici dajemo priliku pohvaliti naš rad ili predložiti nam nešto što će unaprijediti našu uslugu prema Vama. 

Ako postoji razlog za nezadovoljstvo, kao zainteresirana osoba imate pravo podnijeti pritužbu, odnosno prigovor:

Pritužbu u odnosu na pružanje usluga osiguranja, odnosno u odnosu na izvršenje obveze iz ugovora o osiguranju možete podnijeti ako ste:

 • potrošač / svaka fizička osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju te korisnik usluga distribucije osiguranja;
 • pravna osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju te korisnik usluga distribucije osiguranja.


Prigovor u izvansudskom postupku rješavanja sporova možete podnijeti ako ste:

 • oštećenik u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu.

 

Pritužbu, odnosno prigovor ili pohvalu možete podnijeti na sljedeće načine:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Wienera:

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.,

Upravljanje pritužbama i prigovorima

Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb 

 • Pritužbu također možete podnijeti putem web obrasca na dnu stranice, odnosno klikom na "ISPUNITE PRITUŽBU".


Molimo Vas da u pritužbi/prigovoru navedete:

 • ime, prezime i adresu podnositelja (fizička osoba ili njezin zakonski zastupnik) ili naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja (pravna osoba)
 • broj police i broj štete (svakako u slučaju postupka po prigovoru)
 • razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja
 • punomoć za zastupanje, kad je pritužba/prigovor podnesen po opunomoćeniku.


Razmotrit ćemo Vaše navode i u pisanom obliku se očitovati na pritužbu, odnosno prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja Vaše pritužbe, odnosno prigovora.

Za sva dodatna pitanja uvijek se možete obratiti našem Kontakt centru na info telefon 072/100-200 ili na kontakt@wiener.hr.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb