Zdravstvena osiguranja

Dodatne informacije programima Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja potražite među najčešćim pitanjima klijenata. Ukoliko i dalje imate pitanje, pošaljite nam ga putem obrasca u dnu stranice i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 
 Zašto je dobro imati Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje?
Svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju iznad 18 godina starosti sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove sudjelovanja u obveznom zdravstvenom osiguranju koji mogu po pojedinom računu iznositi i do 265,45 EUR.

Kada mogu početi koristiti usluge po polici?

Ako osiguranik prvi puta ugovara policu Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja kod izračuna početka korištenja usluga po polici uračunava se karenca. To znači da se usluge po polici mogu koristiti 16-og dana od datuma navedenog na polici kao početak osiguranja odnosno od datuma koji je na iskaznici Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja naznačen kao početak roka valjanosti iskaznice.

Kako se računa starosna dob za potrebe određivanja premije osiguranja?
Premija programa određuje se na osnovu starosne dobi osiguranika na način da se od trenutne kalendarske godine oduzme godina rođenja. Po dobivenom rezultatu dobiva se starosna dob za određivanje premije. Npr. 2016 (kalendarska godina) – 1983 (godina rođenja) = 33 (starosna dob za određivanje premije).

Koja je prednost Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na ostala osiguranja?
Polica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja omogućava Vam odabir pokrića sukladno Vašim potrebama, odnosno mogućnost ugovaranja standardnog pokrića i pokrića za doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova. Uz ugovaranje Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobivate iskaznicu koja služi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja i doplata.

Koji je postupak promjene, odnosno prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranja nove police dopunskog u WIENER osiguranju?
Osiguranik osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg Osiguratelja, sukladno njihovim uvjetima. Osiguranik ugovara Wiener policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na koju se ne primjenjuje karenca ukoliko se promjena Osiguratelja napravi unutar 30 dana od dana raskida jedne do početka nove police osiguranja.

Je li moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?
Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme.

Kako se raskida polica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja?
Raskid police može se zatražiti pisanim putem najkasnije 30 dana prije kraja osigurateljne godine. Ukoliko je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po isteku osigurateljne godine.

 

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 Što je dodatno zdravstveno osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje spade u skupinu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja koja provode društva za osiguranje. Dodatno zdravstveno osiguranje osigurava veći opseg prava i viši standard usluga od usluga koje su obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Što podrazumijeva veći opseg prava u dodatnom zdravstvenom osiguranju?

Veći opseg prava u dodatnom zdravstvenom osiguranju uključuje korištenje zdravstvenih usluga u privatnim zdravstvenim ustanovama bez uputnice HZZO-a i bez čekanja.

Koja je razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava pokriće sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja (sudjelovanje ili participacija). Dodatno zdravstveno osiguranje osigurava veći standard i veća prava u odnosu na usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Tko može postati osiguranik dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Osiguranikom dodatnog zdravstvenog osiguranja mogu postati sve sobe koje imaju status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO-a u dobi od 18 do 73 godina u skladu s Uvjetima osiguranja.

Kako se plaća premija dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Premija dodatnog zdravstvenog osiguranja plaća se prema dinamici koju određuje ugovaratelj osiguranja, a može se plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Prvi obrok premije plaća se prilikom ugovaranja osiguranja, nakon čega ugovaratelj osiguranja dobiva otplatni plan ili uplatnice za sve ostale obroke premiju u toj osigurateljnoj godini.

Na koje trajanje se ugovara osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje se ugovara za razdoblje od dvije godine. 

Je li zdravstveni upitnik obavezan za prihvat u osiguranje?

Procjena zdravstvenog stanja popunjavanjem zdravstvenog upitnika je obvezna za individualne osiguraniken kako bi se procijenio rizik nastanka osiguranog slučaja te odredila premija osiguranja u skladu s rezultatima upitnika. U zdravstvenom upitniku se prijavljuju zdravstvena stanja zbog kojih je potencijalni osiguranik imao određene aktivnosti u posljednje tri godine (tegobe odnosno korištenje zdravstvene zaštite). 

Koliko dana traje karenca i u kojim slučajevima se neće primijenjivati?

Karenca ili poček osigurateljnog pokrića je razdoblje od 15 dana na početku osiguranja u kojem osiguranik ne može koristiti usluge na teret dodatnog zdravstvenog osiguranja. Karenca se ne primjenjuje ukoliko se radi o nastavku osiguranja (uključujući i prelazak od drugog osiguratelja), pri čemu nije prošlo više od 30 dana od prestanka prethodnog osiguranja.

Kako se koristi zdravstvena usluga po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Osiguranik poziva telefonski broj medicinske asistencije koja odobrava  i ugovara korištenje usluga u ugovornim zdravstvenim ustanovama Wiener osiguranja. Vrijeme i mjesto obavljanja medicinskih usluga u sklopu dodatnog zdravstvenog osiguranja određuje se u dogovoru s osiguranikom.  

Gdje se mogu ugovoriti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja mogu se koristiti u suradnim ustanovama Wiener osiguranja na području cijele Republike Hrvatske. Wiener osiguranje trenutno ima više od 450 suradnih ustanova za dodatno zdravstveno osiguranje.

Kako se tretira nepojavljivanje osiguranika na dogovorenoj medicinskoj usluzi?

Ukoliko je osiguranik dogovorio obavljanje medicinske usluge putem medicinske asistencije, a nije se pojavio na obavljanju usluge te istu nije odjavio najkasnije 24 sata prije dogovorenog termina, smatrat će se da je usluga obavljena. 

Što se podrazumijeva pod medicinski indiciranom uslugom?

Po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja osiguranik ostvaruje pravo na medicinski indicirane usluge, što znači da postoji medicinski opravdan razlog s preporukom za obavljanje pojedine usluge. Pod preporukom se podrazumijeva specijalistički nalaz ili uputnica od strane liječnika obiteljske medicine, iz kojih je vidljivo da je usluga medicinski opravdana. Za obavljanje sistematskog pregleda te usluga preventivnog karaktera nije potrebna preporuka. 

Kada će se primijenjivati model refundacije po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Model refundacije prijavljuje se ukoliko osiguranik obavi uslugu u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Refundacija se provodi samo za usluge na koje osiguranik ima prava po polici osiguranja i to u visi od 80% cijene prema cjeniku Wiener osiguranja. U slučaju obavljanja usluge u neugovornoj ustanovi, osiguranik se obvezan javiti medicinskoj asistenciji i najaviti obavljanje medicinske usluge.

Postavite pitanje

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  

 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb