Instrumenti plaćanja

Načini plaćanja premije osiguranja za građane


Plaćanje premije osiguranja moguće je na prodajnim mjestima Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. gotovinom (samo za neživotna osiguranja) te svim vrstama debitnih i kreditnih kartica bez troška naknade. Dostupnost pojedinih oblika plaćanja, osobito plaćanja karticama u obrocima, ovisi o opremljenosti pojedinog prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajima pojedinih kartičarskih kuća/banaka za neživotna osiguranja.

Plaćanje premije osiguranja u gotovini po zaprimljenom računu ili općom uplatnicom, također je moguće u poslovnicama banaka, FINA-e (Financijska agencija) i u uredima Hrvatske pošte uz naknadu koja je propisana za pojedinu instituciju i nalazi se na web stranicama pružatelja usluga platnog prometa.


Plaćanje premije osiguranja moguće je na prodajnim mjestima opremljenim čitačem 2D bar kodova (Tisak, Konzum itd), putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva, aplikacije KEKS Pay, trajnog naloga u banci za sve vrste osiguranja. Plaćanje premija za životno osiguranje osim prethodno navedenih mogućnosti moguće je i putem izravnog SEPA terećenja te dobrovoljnom obustavom od plaće kod poslodavca.

Neživotna osiguranja
 
IBAN: HR4924020061100291680
 

Debitne i kreditne kartice za jednokratna plaćanja i za sljedeće kartice obročno plaćanje:obročno do 12 rata*

obročno do 12 rata*
 
do 12 rata* (Zagrebačka banka d.d.)
  obročno do 12 rata* (PBZ Card d.d./Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka d.d., OTP banka d.d.)
 

* Ovisno o ugovorenoj mogućnosti klijenta i poslovne banke te opremljenosti prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajem.

 

Premiju svih neživotnih osiguranja možete platiti i putem našeg novog servisa online plaćanja.

 

Povrat preplaćene premije

U slučaju preplaćene premije, molimo Vas da preuzmete i popunite

Zahtjev za povrat preplaćene premije. 

Popunjeni Zahtjev možete dostaviti elektroničkom poštom na PremijskoZivot@wiener.hr (za životna osiguranja) ili PremijskoNezivot@wiener.hr (za neživotna osiguranja), poštom na adresu Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb ili u našu najbližu poslovnicu.

Životna osiguranja
 
IBAN: HR6224020061300000187
 

Debitne i kreditne kartice za jednokratna plaćanja:

      

Trajni nalog moguće je ugovoriti u banci gdje je otvoren transakcijski račun. Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem ovlašćujete- dajete nalog banci da za Vaš račun i u Vaše ime obavlja plaćanje u korist Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Iznos trajnog naloga je fiksan iznos i ne inicira ga Primatelj plaćanja (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.).

SEPA izravno terećenje*, moguće je ugovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banaka:

Addiko Bank d.d.

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

Karlovačka banka d.d.

Kentbank d.d.

Podravska banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

Slatinska banka d.d.

Zagrebačka banka d.d.

*SEPA izravno terećenje moguće je dogovoriti isključivo u poslovnicama Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. 

SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u eurima za terećenje eurskog tekućeg i žiro računa Platitelja, kada platnu transakciju inicira Primatelj* plaćanja na osnovi Suglasnosti** koju je Platitelj*** dao Primatelju plaćanja. 

*Primatelj plaćanja je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d

**Suglasnost je Platiteljevo ovlaštenje Primatelju plaćanja za zadavanje naloga za SEPA izravno terećenje na teret eurskog tekućeg i/ili žiro računa Platitelja.

*** Platitelj je pravna ili fizička osoba koja je korisnik transakcijskog računa otvorenog u banci koja sudjeluje u SEPA izravnim terećenjima i koja daje Suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje s tog računa putem usluge SEPA izravnog terećenja. Platitelj može biti različit od stvarnog dužnika - ugovaratelja osiguranja.

Plaćanje premije osiguranja (neživotna i/ ili životna) iz inozemstva

 
Premiju osiguranja platite putem bankovne doznake. Troškovi naknada su različiti ovisno o zemlji unutar ili izvan EU-a i/ ili EEA:
- plaćanje unutar EU*/EEA**  – SEPA plaćanje – podijeljeni troškovi između platitelja i primatelja
- plaćanje unutar EU/EEA – Non SEPA plaćanje – podijeljeni troškovi između platitelja i primatelja
- plaćanje izvan prostora EU/EEA – sve troškove snosi platitelj (troškove svoje banke i posredničke banke)

*EU- Europska unija
**EEA- Europski gospodarski prostor (European Economic Area)

 
Neživotna osiguranja 
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska              
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR4924020061100291680  
Životna osiguranja
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR6224020061300000187  

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb