Instrumenti plaćanja

Načini plaćanja premije osiguranja za građane


Plaćanje premije osiguranja moguće je na prodajnim mjestima Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. gotovinom te svim vrstama debitnih i kreditnih kartica bez troška naknade. Dostupnost pojedinih oblika plaćanja, osobito plaćanja karticama u obrocima, ovisi o opremljenosti pojedinog prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajima pojedinih kartičarskih kuća/banaka odnosno da li se radi o premiji za neživotno ili životno osiguranje.
Plaćanje premije osiguranja u gotovini po zaprimljenom računu, također je moguće u poslovnicama banaka, FINA-e (Financijska agencija) i u uredima Hrvatske pošte (na šalterima novčanog poslovanja), uz naknadu koja je propisana za pojedinu instituciju i nalazi se na web stranicama: www.fina.hr  i www.posta.hr.
Bezgotovinsko plaćanje premije osiguranja moguće je također putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva, trajnog naloga u banci i/ ili trajnim nalogom - izravno terećenje te obustavom od plaće kod poslodavca.
Neživotna osiguranja
 
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR4924020061100291680
 
Na prodajnim mjestima opremljenim čitačem 2D bar kodova (Tisak, Konzum) .
Debitne i kreditne kartice:

obročno do 12 rata*

obročno do 12 rata*
 
obročno do 12 rata* (Zagrebačka banka d.d.)
  obročno do 12 rata* (PBZ Card d.d./Privredna banka Zagreb)
  obročno do 12 rata* (PBZ Card d.d./Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Societe Generale-Splitska banka)
 
* Ovisno o ugovorenoj mogućnosti klijenta i poslovne banke te opremljenosti prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajem.
Životna osiguranja
 
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR6224020061300000187
 
Trajni nalog moguće je ugovoriti:
 • U banci banke gdje je otvoren transakcijski račun
 • Putem kreditne kartice American Expressom, Diners Club International (Erste Card Club) i Master Card-om Zagrebačke banke d.d.

Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke/ kartičarske kuće i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem dajete ovlast banci/ kartičnoj kući da za Vaš račun obavlja plaćanje u korist Wiener osiguranja VIG d.d..
Trajni nalog/ izravno terećenje, moguće je dogovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banka:

 • Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.*
 • Privredna banka Zagreb d.d
 • OTP banka d.d.*
 • Societe Generale-Splitska banka d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Sberbank d.d.*

  *trajni nalog / izravno terećenje moguće je dogovoriti isključivo u banci

Plaćanje premije osiguranja (neživotna i/ ili životna) iz inozemstva

 
Premiju osiguranja platite putem bankovne doznake. Kako biste smanjili troškove doznake, provjerite koja inozemna banka ima ugovore sa Erste&Steiermärkische Bankom.
Savjetujemo Vam da prilikom popunjavanja naloga odaberete mogućnost da sami snosite bankarske troškove. U protivnome, banka automatski sebi ostavlja iznos za svoje troškove, Wiener osiguranje VIG d.d. dobiva nedovoljan iznos za zatvaranje premije osiguranja.
 
Neživotna osiguranja 
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska              
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR4924020061100291680  
Životna osiguranja
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR6224020061300000187  


vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr