Instrumenti plaćanja

Načini plaćanja premije osiguranja za građane


Plaćanje premije osiguranja moguće je na prodajnim mjestima Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. gotovinom te svim vrstama debitnih i kreditnih kartica bez troška naknade. Dostupnost pojedinih oblika plaćanja, osobito plaćanja karticama u obrocima, ovisi o opremljenosti pojedinog prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajima pojedinih kartičarskih kuća/banaka za neživotna osiguranja.

Plaćanje premije osiguranja u gotovini po zaprimljenom računu ili općom uplatnicom, također je moguće u poslovnicama banaka, FINA-e (Financijska agencija) i u uredima Hrvatske pošte uz naknadu koja je propisana za pojedinu instituciju i nalazi se na web stranicama pružatelja usluga platnog prometa.


Plaćanje premije osiguranja moguće je na prodajnim mjestima opremljenim čitačem 2D bar kodova (Tisak, Konzum itd), putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva, trajnog naloga u banci za sve vrste osiguranja. Plaćanje premija za životno osiguranje osim prethodno navedenih mogućnosti moguće je i putem izravnog terećenja te dobrovoljnom obustavom od plaće kod poslodavca.

Neživotna osiguranja
 
IBAN: HR4924020061100291680
 

Debitne i kreditne kartice za jednokratna plaćanja i za sljedeće kartice obročno plaćanje:


obročno do 12 rata*

obročno do 12 rata*
 
do 12 rata* (Zagrebačka banka d.d.)
  do 10 rata* (PBZ Card d.d./Privredna banka Zagreb)
  obročno do 12 rata* (PBZ Card d.d./Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Splitska banka d.d.)
 
* Ovisno o ugovorenoj mogućnosti klijenta i poslovne banke te opremljenosti prodajnog mjesta odgovarajućim EFT POS uređajem.
Životna osiguranja
 
IBAN: HR6224020061300000187
 

Debitne i kreditne kartice za jednokratna plaćanja:

Trajni nalog moguće je ugovoriti u banci gdje je otvoren transakcijski račun. Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem ovlašćujete- dajete nalog banci da za Vaš račun i u Vaše ime obavlja plaćanje u korist Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Iznos trajnog naloga je fiksan iznos i ne inicira ga Primatelj plaćanja (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.).

Izravno terećenje, moguće je ugovoriti ukoliko imate transakcijski račun u jednoj od sljedećih banaka:

 • Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.*
 • Privredna banka Zagreb d.d
 • OTP banka d.d.*
 • Splitska banka d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Sberbank d.d.*

  *izravno terećenje moguće je dogovoriti isključivo u banci, dok za ostale Banke isto je moguće ugovoriti u poslovnicama Banaka i u poslovnicama Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d.
  Izravno terećenje je prijenos s računa za plaćanje Platitelja, koje zadaje Primatelj plaćanja (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.) preko svojeg pružatelja platnih usluga.

Plaćanje premije osiguranja (neživotna i/ ili životna) iz inozemstva

 
Premiju osiguranja platite putem bankovne doznake. Kako biste smanjili troškove doznake, provjerite da li Vaša inozemna banka (u kojoj imate otvoreni transakcijski račun) ima ugovor sa Erste&Steiermärkische Bankom.
Savjetujemo Vam da prilikom popunjavanja naloga odaberete mogućnost da sami snosite bankarske troškove. U protivnome, banka umanjuje uplaćeni iznos za troškove naknade obrade transakcije te umanjeni iznos uplaćuje u korist Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. za premiju po Vašoj polici osiguranja- te isti nije dostatan za obrok premije.
 
Neživotna osiguranja 
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska              
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR4924020061100291680  
Životna osiguranja
Ime banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Adresa: Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR6224020061300000187  

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr