Osiguranja od odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora i prokurista

Ovo osiguranje pokriva financijski rizik gubitka osobne imovine zbog naknade štete nastale uslijed profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika u izvršavanju ugovornog posla koje se mogu dogoditi za vrijeme vođenja i upravljanja društvom čak i unatoč dužnoj pažnji u postupanju.
Odgovornost se može ograničiti isključivo na odgovornost prema društvu ili proširiti u odnosu prema nekim drugim oštećenicima; dioničarima, vjerovnicima ili bilo kojim trećim osobama koje su kapitalno ili poslovno-financijski povezane s društvom.

Polica se ugovara uz franšizu, tj. sudjelovanje osiguranika u šteti, obično u visini 10% od naknade po štetnom događaju, a moguće je ugovoriti i ostale iznose (u %-tku ili fiksnim iznosima).

Pogodnosti za Vas

Dokumenti za preuzimanje

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb