Zašto je važna procjena rizika kod sklapanja životnog osiguranja?

Kako bi se zaštitio interes korisnika osiguranja, prilikom sklapanja ugovora važno je pružiti sve podatke te na sva pitanja na ponudi osiguranja odgovoriti potpuno i istinito.
Prilikom sklapanja većine ugovora o životnom osiguranju, kao sastavni dio ponude za osiguranje ispunjava se i upitnik o zdravstvenom stanju osigurane osobe. Osim podataka o zdravstvenom stanju, na ponudi je potrebno navesti i zanimanje, te bavi li se osiguranik nekim sportom ili hobijem.
 
Svi ti podaci potrebni su radi ispravne procjene rizika kako bi osiguratelj u cijelosti prihvatio primljenu ponudu za osiguranje života, te time potvrdio svoje obveze isplate ugovorenih osiguranih svota. Izračun osigurane svote kod osiguranja života temelji se na statističkim podacima o oboljenju i smrtnosti stanovništva, dobi osigurane osobe te ostalim faktorima rizika, kao što su zanimanje, bavljenje rizičnim sportovima i sl. 
 
Zbog navedenih razloga, osiguratelj vrši procjenu rizika za svaku pristiglu ponudu. Za potrebe procjene rizika, od osiguranika se može zatražiti i druga dokumentacija i podaci; primjerice, medicinska dokumentacija te dodatne informacije vezane za pojedina rizična zanimanja ili sportove. Također, kod sklapanja police životnog osiguranja na veće osigurane svote za slučaj smrti, osiguratelj može osiguranika uputiti i na liječnički pregled.
 
Nakon provedene procjene rizika, osiguratelj izjavljuje ugovaratelju prihvat u osiguranje sukladno predanoj ponudi izdavanjem police. Moguć je i prihvat u osiguranje uz uvećanje premije zbog povećanog rizika zanimanja ili medicinskog rizika. U tom slučaju, ugovaratelj osiguranja pisanim putem treba prihvatiti navedeno uvećanje te uplatiti razliku premije zbog uvećanja i tek tada je ugovor sklopljen.
 
Ovisno o svim faktorima te nakon provedene procjene rizika, dvije osobe iste dobi, koje zaključuju osiguranje života na isti iznos premije i isto trajanje, mogu imati različite osigurane svote za slučaj smrti, ali upravo se provedenom procjenom rizika i prihvatom ponude, osiguratelj obvezuje na isplatu ugovorene svote za slučaj smrti u bilo kojem trenutku tijekom trajanja osiguranja.
 
Kako bi se zaštitio interes korisnika osiguranja (a to je omogućavanje isplate osigurane svote u punom iznosu, u bilo kojem trenutku), prilikom sklapanja ugovora važno je pružiti sve podatke te na sva pitanja na ponudi osiguranja odgovoriti potpuno i istinito.
 
Neiskrenost prilikom popunjavanja ponude može policu osiguranja učiniti nevažećom. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, osiguratelj ima pravo poništiti ugovor o osiguranju života ukoliko tijekom trajanja osiguranja dođe do saznanja da je ugovaratelj ili osiguranik namjerno netočno prijavio zdravstveno stanje ili druge okolnosti rizika. To u konačnici znači da osiguratelj može korisnicima isplatiti smanjenu osiguranu svotu ili čak odbiti korisnicima isplatu osigurane svote za slučaj smrti, ako se prilikom prijave smrtnog slučaja utvrdi da je osiguranik bolovao od neke bolesti u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju, a istu nije prijavio na ponudi, odnosno dao točne i potpune informacije o zdravstvenom stanju. Osim neisplate osigurane svote, korisnici o ovakvim situacijama mogu imati i dodatne troškove plaćanja sudskog postupka kojim osiguratelj traži ništetnost ugovora.
 
Sklapanje ugovora o osiguranju života mudra je i odgovorna odluka kojom se osigurava zaštita za nepredviđene životne situacije, kao i financijska sigurnost u budućnosti - kako za osiguranika, tako i za obitelj kao korisnike osiguranja. Upravo iz tog razloga, sklapanju ugovora o osiguranju života treba pristupiti odgovorno i iskreno, čime se osigurava ispunjavanje obveza osiguratelja.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb