Vrste i specifičnosti kasko osiguranja

Kasko osiguranje druga je najprodavanija vrsta osiguranja u Hrvatskoj, odmah nakon osiguranja automobilske odgovornosti. Međutim, je li poznavanje te vrste osiguranja u skladu s njegovom zastupljenošću? 
Zašto ugovoriti kasko osiguranje?

Šteta izazvana parkiranjem ili sudarom koji ste Vi skrivili, prirodne nepogode poput iznenadne tuče, razbijeno vjetrobransko staklo zbog udara kamenčića, provala, krađa, potres - sve su to rizici kojima može biti izložen Vaš limeni ljubimac. Rješenje za njegovu zaštiti može se pronaći kroz ugovaranje kasko osiguranja. U Hrvatskoj se nude dvije vrste kasko osiguranja – puno i djelomično. 

Što pokriva puno kasko osiguranje?

Puno kasko osiguranje u Wiener osiguranju pokriva sve rizike koji mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak vozila, a predmet osiguranja može biti i naknadno ugrađena oprema i natpisi ako se posebno ugovore i navedenu u polici osiguranja. Puno kasko osiguranje se najčešće ugovara za nova vozila, što je i logično jer je popravak novog vozila, pa i nakon manje nezgode, vrlo teško financirati. Međutim, prilikom ugovaranja osiguranja osim informacije što je pokriveno osiguranjem, vrlo je bitno dobro proučiti i što nije pokriveno osiguranjem kako bi se unaprijed informirali o situacijama na koje morate obratiti pozornost. Na primjer, troškovi popravka vozila nakon prometne nezgode koju ste skrivili biti će nadoknađeni uz uvjet da niste bili pod utjecajem alkohola (iznad 0,5 promila), da niste namjerno izazvali nezgodu te da imate važeću vozačku dozvolu. 

Također, ukoliko dođe do nezgode za vrijeme vožnje na cesti ili dionici ceste gdje je u vrijeme nastanka štete bilo propisano korištenje zimske opreme sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a u Vaše vozilo niste ugradili propisanu opremu, nemate pravo na naknadu štete. Podsjećamo da je u Hrvatskoj zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Pod zimskom opremom podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Nisu pokrivene ni štete uzrokovane kvarom, lomom, neodržavanjem ili dotrajalošću vozila, kao ni štete uzrokovane smrzavanjem tekućine za hlađenje motora, gubitkom ulja ili rashladne tekućine tijekom nastavka vožnje nakon oštećenja vozila, tehničke neispravnosti vozila ili opterećenja preko dopuštene nosivosti. Bitno je znati i da pokriće od krađe vozila ili provale u vozilo ne postoji ako je vozilo ostavljeno otključano ili ako je do štete na vozilu došlo krađom  od strane osobe koja je s osiguranikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi,  osiguranikovog srodnika u uspravnoj liniji ili brata i sestre osiguranika te svih drugih osoba s kojima osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu (ostala isključenja detaljno su opisana u Općim uvjetima za kasko osiguranje cestovnih vozila).

Cijena punog kasko osiguranja

Osnovica za obračun premije kasko osiguranja je novonabavna vrijednost vozila, no cijena ovisi i o drugim faktorima kao što su marka vozila, ugovara li ga pravna ili fizička osoba, dob osiguranika, starost vozila i snaga vozila. Novonabavna vrijednost vozila kao osnovni parametar u određivanju premije kasko osiguranja često bude čudna klijentima koji osiguravaju vozilo staro nekoliko godina, međutim, postoji razlog. Vozila se osiguravaju na novu vrijednost jer u slučaju štete klijent dobiva odštetu u vrijednosti novih dijelova, a ne rabljenih u ovisnosti o starosti vozila. Isto tako, svake se godine sa starenjem vozila uračunava dodatni popust na starost vozila koji je spomenut na početku. 
Dodatno na cijenu utječu i dvije važne stavke, a to su bonus i franšiza.

Kod prvog ugovaranja kasko osiguranja u Wiener osiguranju, poklanjamo Vam startni bonus od 50%. U slučaju nastanka šteta, bonus se snižava, međutim, u slučaju jedne štete unutar 2 godine, ne smanjujemo do tada ostvareni bonus. Ukoliko niste prijavili štetu a po prethodnoj polici u Wiener osiguranju imate ostvaren bonus od 50%, darujemo Vam dodatnih 5% super bonusa.

Ukoliko se ugovori dobrovoljna franšiza ili sudjelovanje u osiguranika u šteti u određenom postotku ili iznosu, primjenjuje se dodatni popust na premiju osiguranja. Kod ugovaranja franšize bitno je definirati do kojeg iznosa možete sami snositi eventualnu štetu, a koja neće ugroziti Vašu financijsku situaciju. Na primjer, ukoliko ste ugovorili franšizu od 2.500 kn i dođe do štetnog događaja, osiguratelj će Vam isplatiti iznos štete umanjen za 2.500 kn, odnosno umanjen za ugovorenu visinu franšize.

Dopunska pokrića uz puno kasko osiguranje

Uz puno kasko osiguranja moguće je ugovoriti jedno ili više dopunskih pokrića:

• Osiguranje od nezgode za vozače i putnike u motornim vozilima kojim se osigurava vozač i suvozač za slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nezgode. Vozač i putnici dobit će isplatu bez obzira na to tko je skrivio prometnu nezgodu, uz uvjet da je došlo do spomenutih posljedica.
• Automobilska asistencija koja ovisno o paketu pokriva usluge popravka vozila na licu mjesta, prijevoza vozila, usluge zamjenskog vozila, smještaja ili dostave vozila nakon popravka.

Što je djelomično kasko osiguranje?

Djelomično kasko osiguranje pokriva posebno navedene rizike koji se mogu ugovoriti uz puno kasko osiguranje ili ugovoriti samostalno. Vrlo se često djelomično kasko osiguranje ugovara kod starijih vozila kod kojih nije moguće ugovoriti puno kasko osiguranje, ili uz puno kasko osiguranje kako se u slučaju štete iz rizika djelomičnog kaska ne bi umanjio bonus po punom kasku.

U Wiener osiguranju moguće je ugovoriti nekoliko različitih vrsta djelomičnog kasko osiguranja: 

• Djelomično kasko osiguranje „osnovni rizici“ (kombinacija A) - pokriva rizike požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, snježne lavine, pada letjelice, poplave, bujice i visoke vode; 
• Djelomično kasko osiguranje „divljač“ (kombinacija B) - pokriva rizik naleta vozila na divljač, do najviše 10.000,00 kn tijekom osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva; 
• Djelomično kasko osiguranje „svjetla i zrcala“ (kombinacija C) - pokriva rizike punog kasko osiguranja kada prouzroče oštećenje svjetala i zrcala, do najviše 10.000,00 kn tijekom osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva; 
• Djelomično kasko osiguranje „stakla“ (kombinacija D) - pokriva rizike punog kasko osiguranja kada prouzroče oštećenje stakala, osim svjetala i zrcala, do najviše 10.000,00 kn tijekom osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva; 
• Djelomično kasko osiguranje „najam vozila“ (kombinacija E) - pokriva rizike punog kasko osiguranja kada prouzroče nemogućnost korištenja vozila uslijed trajanja popravka vozila. Osiguranjem je obuvaćen trošak najma osobnog ili teretnog vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase, približno iste zapremine motora kao osigurano vozilo. Vrijeme trajanja najma određuje se potrebnim vremenom popravka vozila. Nadoknađuje se trošak najma po jednom danu, a najviše do 10 dana i ne više od ukupno 1.000 km, ako nije drugačije ugovoreno; 
• Djelomično kasko osiguranje „snijeg i led“ (kombinacija H) – pokriva rizike oštećenja ili uništenja vozila koja su nastala padom snijega i/ili leda sa zgrade, do najviše 10.000,00 kn tijekom osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva.

Compact kasko

Ukoliko Vam je puno kasko osiguranje preskupo, a vozilo nije starije od 12 godina te ne prelazi novonabavnu vrijednost od 250.000 kn, u Wiener osiguranju moguće je ugovoriti poseban paket Compact kasko. Pokrića koja u paketu odnose se na:

• Sudar s drugim vozilom (pod uvjetom da se utvrdi obveza po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorenoj u Wiener osiguranju) te 
• Krađu osobnog automobila.   

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb