Raskid i ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ponuda programa dopunskog zdravstvenog osiguranja sve se više širi na tržištu, a osiguranici se sve češće susreću s potrebom raskida.
Dopunsko zdravstveno osiguranje trenutno na tržištu pruža deset osiguratelja. Osiguranici se sve češće susreću s potrebom raskida osiguranja kod jednom osiguratelja i prelaskom kod drugog. Razlog mogu biti povoljnija premija, dodatna pokrića ili pogodnosti koje pojedini osiguratelj pruža. Osiguranje se u pravilu raskida na skadenci – odnosno, na isti datum kad je i ugovoreno
 
Kod otkaza osiguranja potrebno je voditi računa o dvije ključne stvari. 
 
Prvo, je li dopunsko zdravstveno osiguranje ugovoreno s definiranim trajanjem (primjerice godina dana) ili je ugovoreno do otkaza pa se svake godine automatski obnavlja. Ako je osiguranje ugovoreno s definiranim trajanjem, u tom slučaju će osiguranje prestati istekom tog roka. Ukoliko je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorena do otkaza, u tom će se slučaju automatski obnavljati svake godine na narednih godinu dana i potrebno je podnijeti zahtjev za raskid (otkaz) osiguranja, odnosno zahtjev da se osiguranje ne obnavlja. 
 
Druga stvar o kojoj je potrebno voditi računa su rokovi koje pripisuje svako osiguravajuće društvo, odnosno do kada se najkasnije treba poslati zahtjev za raskid. U pravilu je to 3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine (prije skadence), ali ima i izuzetaka kao što je Wiener osiguranje, koje je definiralo kraći rok od samo mjesec dana prije isteka osigurateljne godine. Ukoliko se poštuju rokovi, dovoljno je poslati pisani zahtjev osiguratelju i polica dopunskog zdravstvenog osiguranja će biti raskinuta na isteku osigurateljne godine, odnosno neće se automatski obnoviti.
 
Ukoliko osiguranik želi otkazati policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u HZZO-u, procedura je slična. Potrebno je poslati zahtjev za odustanak od  ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju na isteku osigurateljne godine. Ukoliko se pošalje zahtjev za raskid unutar osigurateljne godine, otkazni rok je tri mjeseca, a moguće je da će HZZO obračunati penale (naknada troškova zdravstvene zaštite). Penali se obračunavaju ukoliko je iznos šteta u zadnjoj osigurateljnoj godini veći od uplaćene premije, a penali se obračunavaju upravo u visini te razlike. 
Ukoliko je poslodavac ugovorio dopunsko zdravstveno osiguranje za svoje zaposlenike koji već imaju svoju privatno ugovorenu policu, mogu podnijeti zahtjev da se ista raskine kako ne bi imali dvije aktivne police istovremeno. U tom slučaju sva društva za osiguranje (osim HZZO-a) imaju ujednačenu poslovnu praksu u korist osiguranika i dozvoljavaju raskid unutar osigurateljne godine uz predočenje potvrde da je poslodavac za njih ugovorio dopunsko zdravstveno osiguranje. 
 
Ugovaranje zdravstvenog osiguranja u Wiener osiguranju je jednostavno i brzo, a može se napraviti na nekoliko različitih načina – na prodajnim mjestima Wiener osiguranja, kod vanjskih partnera agencija i brokera, u Erste banci, preko mobilne aplikacije Moj Wiener ili putem web shopa. Potrebno je svega desetak minuta za ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, a nakon toga ste sigurni od nenadanih troškova zdravstvene zaštite. 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb