Pravila nagradnog natječaja ‘’BEZBRIŽNE MAJICE“ 2023.

26.01.2023.

Pravila nagradnog natječaja "BEZBRIŽNE MAJICE“

Članak 1.

Organizator

Nagradni natječaj priređuje i organizira Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije usluga i proizvoda Organizatora.

Nagradni natječaj traje od 26.01.2023. u 00:00 sati do 05.02.2023. u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond nagrada koji utvrđuje Organizator

Nagradni fond sadrži ukupno deset (10) nagrada: 5 x 2 ''Bezbrižne majice'', odnosno pet različitih dobitnika osvojit će po dvije ''Bezbrižne majice''.

Nagrade nisu prenosive na treće osobe, niti su zamjenjive za drugu robu, usluge ili novac.

Dobitnik nema pravo na izbor dizajna majice.

Dobitniku će nagrada biti dostavljena na kućnu adresu te se primitak paketa smatra preuzimanjem nagrade, a time prestaju sve obveze Organizatora prema istome.

Ako dobitnik Natječaja ne preuzme nagradu u roku od sedam dana, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila).

Članak 4.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži LinkedIn: www.linkedin.com.

U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, bračni ili izvanbračni drugovi, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

Način sudjelovanja i odabir dobitnika

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

1. Zapratiti profil Organizatora: https://www.linkedin.com/company/wiener-osiguranje-vienna-insurance-group-d.d./

2. Ispod statične objave koja komunicira nagradni natječaj na LinkedIn profilu Organizatora, navedenom u prethodnoj toč. ovog članka, označiti jednu osobu te napisati svoju malu poslovnu brigu.

U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su u propisanom roku ispunili sve uvjete i korake ovog natječaja.

Sudionik može objaviti više komentara i više puta sudjelovati u nagradnom natječaju.

O dobitnicima natječaja dana 06.02.2023. odlučivat će tročlana komisija (žiri) Organizatora na temelju kriterija kreativnosti i originalnosti objave.

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Organizatora i LinkedIn profilu Organizatora u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata nakon završetka Nagradnog natječaja.

Nakon objave rezultata, dobitnici nagrada bit će kontaktirane od strane Organizatora putem direktne poruke na LinkedIn društvenoj mreži. Svaki dobitnik dužan je najkasnije u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata nakon primitka navedene poruke dostaviti putem direktne poruke osobne podatke potrebne za dostavljanje i preuzimanje nagrade (ime i prezime, adresa, broj telefona i/ili broj mobitela). Ako dobitnik propusti to učiniti, odabrat će se novi dobitnik.

Članak 6.

 Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

 

Članak 7.

 Pogreške i neregularne prijave

Pogrešni ili nepotpuni ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i kao takvi ne daju pravo na nagradu. Važećim LinkedIn profilima smatrat će se oni kojima je putem LinkedIn-a moguće poslati osobnu poruku. Ako korisnika nije moguće kontaktirati porukom putem LinkedIn-a, vlasnici tih profila nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Članak 8.

Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s pozitivnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je na temelju zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno skrbnički odnos.

Članak 9.

Korištenje osobnih podataka

Organizator pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.

Osobni podaci koji se prikupljaju su ime i prezime, adresa, telefonski broj, komentar na LinkedIn profilu Organizatora, tekstualni uradci objavljeni radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik potvrđuje da je upoznat s obradom osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim internet stranicama Organizatora (https://www.wiener.hr/informacije-o-obradi-podataka.aspx).

Svrha prikupljanja osobnih podataka je identifikacija dobitnika, dostava nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika.

Voditelj obrade osobnih podataka je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni osobni podaci brisat će se po ispunjenju svrhe, a najduže nakon proteka razdoblja od 1 (jedne) godine.

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je na temelju dobrovoljnog sudjelovanja u Nagradnom natječaju, a uvjet je je za ispunjenje obveze Organizatora, tj. u slučaju da sudionik (ispitanik) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka, njihovo brisanje i uložiti prigovor na obradu.

Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade na e-mail adresu dpo@wiener.hr, a sudionik je ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 10.

 U slučaju spora

Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 11.

 Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene LinkedIn stranice Organizatora.

Članak 12.

Objava pravila

Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Organizatora: www.wiener.hr i putem poveznice u tekstu objave natječaja na LinkedIn profila Organizatora.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb