‎Benefit4U

‎Benefit4U

 

Zašto baš Benefit4U?

Vaše želje, mogućnosti i ciljevi određuju način investiranja. Zašto ne biste investirali i istovremeno osigurali budućnost svojih najbližih?

Benefit4U je investicijsko osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja u financijski instrument.

 

Uplatom jednokratne premije polici se pridružuje određeni broj udjela u Unutarnjem fondu čija je imovina uložena u Državnu obveznicu Republike Hrvatske. Ugovaratelj snosi rizik neizvjesnosti buduće vrijednosti Unutarnjeg fonda te rizik da izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena u cijelosti ili djelomično ne ispuni svoje obveze.

Nositelj garancije isplate je izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena tj. Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Po isteku ugovorenog trajanja osiguranja isplaćuje se zajamčeni prinos na uloženu premiju u iznosu od 105%.


Osigurane svote i premija osiguranja

‎‎

Benefit4U program se sklapa na trajanje osiguranja od 01.06.2024. do 05.07.2028.

Po isteku osiguranja isplaćuje se 105% usplaćene jednokratne premije.

 

  U slučaju smrti isplaćuje se veći od sljedeća dva iznosa:

- tržišna vrijednost police važeća na zadnji dan mjeseca koji prethodi datumu smrti osiguranika ili

- minimalna osigurana svota za slučaj smrti koja iznosi 100% ugovorene jednokratne premije

  U slučaju smrti uslijed nezgode osiguravatelj isplaćuje minimalno 200% uplaćene jednokratne premije.

  U slučaju smrti uslijed prometne nezgode osiguravatelj isplaćuje minimalno 300% uplaćene jednokratne premije.

Informativni primjer    Početak osiguranja: 01.06.2024.

Važno je znati

‎‎
Zašto bih trebao ugovoriti ovaj program osiguranja?

Benefit4U pruža kombinaciju pametnog investiranja i sigurnosti za obitelj kroz ugrađenu osiguravateljnu komponentu.

Koliko je minimalni ulog?

Minimalna uplata iznosi 2.000 EUR.

Postoji li rizik ulaganja?

Ugovaratelj osiguranja snosi rizik da izdavatelj obveznice u koji je imovina Unutarnjeg fonda uložena u cjelosti ili djelomično ne ispuni svoje obveze.

Kome je namijenjen ovaj proizvod?

Namijenjen je osiguranicima u dobi od 18 do 75 godina.

Tko može ugovoriti ovaj program?

Ovaj program mogu ugovoriti i pravne i fizičke osobe.

Je li moguć otkup police?

Otkup police moguć je nakon proteka 1. godine pri čemu se isplaćuje vrijednost udjela Unutarnjeg fonda umanjena za izlaznu naknadu.

Imate pitanja? Tu smo za Vas.

* 
* 
*  

Unesene osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu davanja zatraženih informacija. Više saznajte ovdje.

 

Dokumenti za preuzimanje

Benefit4U - preuzmite letak

 WI 2304.01-0524_Dokument s ključnim informacijama_KID_Benefit4U-IL24-072028

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb