sRiziko

Nitko ne zna što nam donosi budućnost, ali ugovaranjem police sRiziko možemo biti sigurni da će Vaša obitelj biti zaštićena i financijski sigurna, u slučaju da Vam se dogodi ono najgore.

sRiziko je riziko životno osiguranje za slučaj smrti koje osigurava Vašoj obitelji financijsku podršku u teškim trenucima. 

  • Kod ove vrste osiguranja premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno, mjesečno).
  • Ugovara se na razdoblje od 5 do 40 godina.
  • Pristupna dob osiguranika je između 18 i 65 godina života.
  • Trajanje osiguranja može biti između 5 i 40 godina. Najdulje trajanje osiguranja je do 85. godine života. Minimalna godišnja premija je 80 kn (10 EUR).
  • Minimalna osigurana svota je 11.500 kn (1.500 EUR).

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, osigurana svota isplaćuje se korisniku osiguranja. Nakon isteka osiguranja nije moguće sudjelovanje u dobiti ni isplata osigurane svote.

Za dodatnu sigurnost kombinirajte sRiziko i dopunsko osiguranje

 

Možete ugovoriti sljedeća dopunska osiguranja uz sRiziko:

  • dopunsko osiguranje za slučaj smrti  - isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode
  • dopunsko osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, a uključuje:  

- trajni invaliditet uslijed nezgode  

- dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja. Isplaćuje se dnevna        naknada za slučaj boravka u bolnici više od 4 dana. Maksimalan broj dana isplate naknade za boravak u bolnici uslijed nesretnog slučaja je 180 dana po osiguranom slučaju.

- isplata dnevne naknade ovisi i o osiguranoj svoti za osnovno životno osiguranje, a može iznositi 10 EUR (75,00 HRK), 15 EUR (115,00 HRK) ili 20 EUR dnevno (150,00 HRK).

  • dopunsko osiguranje za slučaj operacija pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti      

1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK      

2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK      

3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR / 22.500,00 HRK

  • dopunsko osiguranje za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja

- Ako osigurani slučaj ima za posljedicu prijelom kosti osiguranika, isplaćuje se iznos ugovoren za slučaj prijeloma kostiju osiguranika neovisno o broju slomljenih kostiju po jednom nesretnom slučaju.  

- Pristupna dob osiguranika: 18 - 65 godina (maksimalno trajanje osiguranja do osiguranikove 75 godine života)  

- Osigurana svota: 250,00 EUR / 2.000,00 HRK  

- Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisni događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu prijelom kostiju osiguranika (npr. sudar, udar predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, gaženje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).

 

Obrasci


Obrasce možete preuzeti klikom na link – naziv željenog obrasca. Obrasci su u .pdf formatu. Za čitanje pdf obrazaca potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Ako ga nemate instaliranog na svojem računalu, preuzmite ga ovdje.

Zahtjev za promjenu police životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu osiguranika ili korisnika police životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu osobnih podataka ugovaratelja, osiguranika ili korisnika po policama životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu ugovaratelja osiguranja police životnog osiguranja

Izjava o neposjedovanju police životnog osiguranja

Izjava o dobrovoljnoj obustavi premije za životno osiguranje od plaće djelatnika

Zahtjev za raskid ponude / police životnog osiguranja

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr