Prijevremeni raskid police osiguranja života

11.06.2021.

Kako se razne životne okolnosti mogu mijenjati, na žalost, može doći i do smanjenja vlastitih primanja. Daljnje plaćanje ugovorenog iznosa premije osiguranja života može predstavljati značajan financijski teret u vašem kućnom budžetu.
Sklapanje ugovora o životnom osiguranju svakako je pametna životna odluka. Ovim proizvodom osiguravate financijsku sigurnost bližnjih u nepredvidivim životnim situacijama te omogućavate zadržavanje vlastitog financijskog standarda u budućnosti.
Ugovor o životnom osiguranju dugoročan je ugovor kojim se na dulji vremenski period, moguće i do 30 godina, obvezujete uplaćivati određeni iznos premije.
Postoji više vrsta ugovora o osiguranju života, ali svima je zajednička osnovna značajka, a to je pokriće osiguranog rizika u iznosu ugovorene svote (najčeće pokriće za slučaj smrti). Važno je napomenuti da obveza osiguratelja za isplatom ugovorene osigurane svote za ugovoreni osigurani slučaj postoji već od prve uplate premije osiguranja, te za cijelo vrijeme trajanja osiguranja pod uvjetom da se premije uredno podmiruju.
Na odabir vrste police života koju ugovaramo, najčešće nas upućuju neke životne okolnosti u tom trenu, te o tome ovisi hoćemo li ugovoriti samo policu osiguranja za slučaj smrti (npr. za potrebe osiguravanja kredita) kojom se može ugovoriti značajan iznos osigurane svote za slučaj smrti uz manju premiju ili možda policu mješovitog osiguranja života koja nudi pokriće isplate i po isteku osiguranja, te nam osigurava određenu štednju za nešto veći iznos premije. Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju života važno je razumno odrediti iznos premije koji možemo plaćati na dulji vremenski period, uzimajući u obzir ne samo sadašnje financijske mogućnosti, već i buduće. 
Kako se razne životne okolnosti mogu mijenjati, tako, na žalost, može doći i do smanjenja vlastitih primanja, pri čemu daljnje plaćanje ugovorenog iznosa premije po polici osiguranja života može predstavljati značajan financijski teret u vašem kućnom budžetu. Iako većina polica osiguranja života nudi mogućnost raznih prilagodba i promjena tijekom trajanja osiguranja, kao što je smanjenje premije osiguranja, ukidanje pojedinih osigurateljnih pokrića, prestanak plaćanja premije uz smanjenje osiguranih iznosa, ponekad osobna financijska situacija više ne omogućava daljnje plaćanje premije osiguranja ili dolazi do situacije kada su vam neophodna dodatna financijska sredstva.

Prijevremeni raskid police osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja
Polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje života, omogućava isplatu ugovorene osigurane svote u slučaju smrti osigurane osobe ili u slučaju doživljenja, odnosno po isteku trajanja osiguranja. Takva polica sadrži štednu komponentu te omogućava i isplatu određenog iznosa kod prekida ugovora prije njegovog isteka, odnosno otkupne vrijednosti police. 
Otkup police mješovitog osiguranja života najčešće je moguć nakon treće godine osiguranja, no kod nekih polica (police s jednokratnom uplatom premije) moguć je već i nakon prve godine osiguranja. 
Otkupna vrijednost je iznos koji se isplaćuje prilikom prijevremenog prekida ugovora o osiguranju, a sam iznos otkupne vrijednosti često je dosta niži od iznosa uplaćene premije u trenutku prekida police osiguranja. Razlog tome je do tad pružena osigurateljna zaštita te obračunati troškovi osiguratelja. Upravo iz tog razloga, u početnim godinama trajanja osiguranja (najćešće unutar prve tri godine), ne postoji mogućnost otkupa police te ukoliko se polica raskida u tom periodu, ugovaratelj osiguranja mora biti svjestan gubitka do tad uplaćenog iznosa premije. S protekom trajanja osiguranja, te sve većom akumulacijom uplaćenih sredstava, polica počinje ostvarivati otkupnu vrijednost koja se sa daljnim protekom trajanja osiguranja i povećava iz godine u godinu.
Kako bi ugovaratelj osiguranja bio svjestan mogućeg financijskog gubitka prilikom otkupa kod prijevremenog raskida ugovora, već pri sklapanju ugovora o osiguranju života (najčešće na samoj ponudi za osiguranje) navedene su otkupne vrijednosti po godinama osiguranja koje su zajamčene iznosom, ukoliko po ugovoru ne dođe do prestanka plaćanja premije ili promjene iznosa premije ili trajanja osiguranja.
U slučaju financijskih nemogućnosti plaćanja premije po polici života te potrebe raskida ugovora prije ugovorenog isteka, mogućnost isplate otkupne vrijednosti svakako predstavlja određenu financijsku sigurnost za samog ugovaratelja, no takva isplata neće iznosom odgovarati do tog trenutka uplaćenoj premiji te treba biti svjestan mogućeg gubitka.

Prijevremeni raskid police osiguranja života za slučaj smrti (riziko osiguranje)
Ugovori o osiguranju života koji za pokriće imaju samo slučaj smrti, tzv. riziko osiguranja, najčešće nemaju mogućnost otkupa police prilikom raskida ugovora prije njegovog isteka, kao što niti ne postoji isplata po isteku trajanja osiguranja. Dok god ugovaratelj osiguranja plaća premiju, garantirano je pokriće isplate ugovorene osigurane svote za slučaj smrti osiguranika. No, kod isteka takvog osiguranja ili prijevremenog raskida ugovora nema obveze isplate. Kako je kod riziko osiguranja riječ o ugovorima života koji nemaju štednu komponentu, kod takvih polica je premija osiguranja znatno manja u odnosu na police sa štednom komponentom. 

Prijevremeni raskid police osiguranja života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked)
Za razliku od polica za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovitog osiguranja života, gdje su i osigurana svota za doživljenje i otkupne vrijednosti po godinama unaprijed poznate i garantirane iznosom, kod unit-linked polica (osiguranje života uz ulaganje u investicijske fondove) iznos otkupnih vrijednosti police ovisi o broju i vrijednosti udjela u odabranom investicijskom fondu koji su prikupljeni uplatama premija do trenutka raskida ugovora. Obzirom da u trenutku sklapanja ovakvog ugovora nije moguće garantirati iznos isplate po isteku osiguranja, jer ta vrijednost ovisi o budućim prinosima investicijskog fonda u koji se ulaže, tako nije moguće niti garatntirati iznos koji će biti isplaćen kao otkupna vrijednost police kod raskida ugovora prije njegovog ugovorenog isteka.
Po isteku ugovorenog trajanja osiguranja unit-linked police, kao osigurana svota za doživljenje isplaćuje se ukupna vrijednost prikupljenih udjela u odabranom fondu, dok se kod prijevremenog raskida takve police za otkupnu vrijednost uzima vrijednost prikupljenih udjela u odabranom fondu u trenutku raskida umanjena za određenu izlaznu naknadu zbog prijevremenog raskida ugovora.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb