Vrste životnog osiguranja i njihove razlike

Životno osiguranje osigurava isplatu ugovorene osigurane svote koja služi kao financijska sigurnost bližnjih u nepredvidivim životnim situacijama ili se ostvaruje vlastita financijska sigurnost u budućnosti.
Životna osiguranja su ugovori koji se sklapaju na dulji vremenski period, najćešće s trajanjem od 5 do 30 godina, a postoje i ugovori koji se mogu sklopiti kao doživotni, odnosno do smrti osiguranika.
 
Plaćanje premije po ugovoru Wiener životnog osiguranja može biti višekratno, odnosno premija se ugovara kao godišnja, a može se ugovoriti i plaćanje premije u ratama (mjesečno, kvartalno, polugodišnje). Postoje i ugovori osiguranja života kod kojih se premija plaća jednokratno, odnosno odjednom za cijelo trajanje osiguranja.
 
Osnovne značajke Wiener životnog osiguranja su pokriće rizika smrti ili doživljenja osiguranika, dok se često uz ta osnovna pokrića mogu ugovoriti i dopunska. Njima se osigurava dodatna isplata za slučaj raznih nepredvidivih situacija u životu kao što su posljedice nesretnog slučaja, boravak u bolnici, troškovi operacija ili teška oboljenja.
Postoji više vrsta za koja se ugovaratelj može odlučiti, ovisno o svojim potrebama u određenom trenutku života.
 
Najčešći oblici su:
• Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje života)
• Osiguranje života za slučaj smrti (riziko osiguranje)
• Osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked).
 

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje života, najčešći je oblik ugovora o životnom osiguranju. Ugovorena osigurana svota isplaćuje se na dan isteka osiguranja (doživljenje) ili u trenutku smrti osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja. Ugovori mješovitog osiguranja života u pravilu imaju opciju sudjelovanja u dobiti, što znači da se uz isplatu ugovorene osigurane svote dodatno isplaćuje i dobit u iznosu u kojem je ostvarena; no dobit, za razliku od ugovorene svote, nije zajamčena ugovorom.  

Kod ugovora s višekratnim plaćanjem premije moguće je ugovoriti i razna dopunska pokrića koja mogu značiti i višestruke isplate osigurane svote, ovisno o nastanku osiguranog slučaja.

 Moguće isplate iz ugovora o osiguranju smrti i doživljenja dodatno ćemo pojasniti jednostavnim primjerom Wiener mješovitog životnog osiguranja.

Osiguranik u dobi od 30 godina, sklapa policu osiguranja života na trajanje od 30 godina te ugovara sljedeća pokrića i osigurane svote:

 

 

 Osiguranje života za slučaj smrti (riziko osiguranje)

Kod Wiener osiguranja života za slučaj smrti, ugovorena osigurana svota isplaćuje se u trenutku smrti osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja, te se ugovor raskida. Za riziko osiguranje ne postoji obveza isplate kada osigurana osoba doživi istek osiguranja. Karakteristike ovog osiguranja su relativno male premije za visoke osigurane svote. Riziko osiguranje često se ugovara za potrebe osiguranja kredita.

 Osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (unit-linked)

Wiener osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, tzv. unit-linked osiguranje, mješovito je osiguranje života koje pokriva slučaj smrti i doživljenja, no kod kojeg je garantirana samo isplata u slučaju smrti u iznosu ugovorene svote. Svota za doživljenje koja se isplaćuje po isteku ove vrste osiguranja vezana je uz odabrani investicijski fond, te ista isključivo ovisi o prinosima fonda i vrijednosti prikupljenih udjela u fondu. Iz tog razloga, kod ove vrste osiguranja, rizik ulaganja gotovo u potpunosti snosi ugovaratelj osiguranja.

Unit-linked osiguranja omogućuju viši prinos i vrijednost police po isteku osiguranja u odnosu na klasične ugovore o osiguranju života. Vrijednost ugovorene svote ovisi o rezultatima ulaganja odabranog fonda, stoga ovakav ugovor o osiguranju s jedne strane može donijeti znatno veću dobit nego klasično osiguranje života, ali nema garancije za osiguranu svotu po isteku osiguranja.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb