Vienna Insurance Group u prvom kvartalu 2017.: Poboljšanje svih ključnih pokazatelja uspješnosti

31.05.2017.

• Premija je porasla na 2,72 milijarde eura
• Kombinirana kvota je poboljšana i iznosi 96,9%
• Dobit (prije oporezivanja) je porasla na oko 110 milijuna eura
• Omjer Solventnosti II je porastao na oko 206%

Slijedom pozitivnih rezultata ostvarenih u poslovnoj godini 2016., Vienna Insurance Group (VIG) može izvijestiti o vrlo pozitivnim brojkama i u prvom tromjesečju 2017. "Svi naši ključni pokazatelji uspješnosti bilježe jasno poboljšanje u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine i u potpunosti su u skladu s našim planovima. Dobri ekonomski izgledi za Austriju i tržišta Srednje i Istočne Europe učvršćuju nas u uvjerenju da ćemo i u 2017. godini nastaviti smjerom uspjeha", izjavila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave Vienna Insurance Group, sažimajući inicijalne pozitivne rezultate za ovu godinu.

Porast premije

Ukupna premija dosegla je iznos od oko 2,72 milijarde eura u prva tri mjeseca 2017. što je povećanje od +0,5% u odnosu na prvo tromjesečje 2016. godine. Životna osiguranja s jednokratnom premijom nastavila su negativan razvoj (-22,1%). Bez jednokratnih premija, porast premije iznosi +4,2% u odnosu na prošlu godinu. Zdravstveno osiguranje, jedan od segmenata rasta identificiran programom upravljanja "Agenda 2020", zabilježilo je najveći rast premije od +12,5% te ona sada iznosi 150,7 milijuna eura. Kod osiguranja motornih vozila, osiguranje cestovnog kaska zabilježilo je snažan rast premije od 10,7% (284,4 milijuna eura), dok premija osiguranja od odgovornosti bilježi blago smanjenje za -0,6% (368,5 milijuna eura). Ostala osiguranja imovine i osiguranje od nezgode zabilježili su snažan porast od + 6,8% (1,3 milijardi eura), dok je životno osiguranje s višekratnom premijom poraslo za 1,5% (666,6 milijuna eura).


"Na većini tržišta svjesno nastavljamo slijediti restriktivnu osigurateljnu politiku kod klasičnih životnih osiguranja s jednokratnim uplatama. Također, u osiguranju od automobilske odgovornosti, gdje se u nekim zemljama suočavamo sa snažnom cjenovnom konkurencijom, stavili smo profitabilnost ispred rasta te smo u skladu s tim postrožili svoju politiku prihvata u osiguranje. Ostvarili smo vrlo zadovoljavajući rast u svim ostalim vrstama osiguranja i nastavili s našim stabilnim poslovanjem", objasnila je Elisabeth Stadler.


Vrlo pozitivan razvoj premije zabilježen je u susjednim državama Mađarskoj (+46,5%), Slovačkoj (+10%) i Češkoj Republici (+5,1%). U segmentu Ostatak CEE regije koji se sastoji od Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Srbije i Ukrajine premija je porasla za +12,4%, uz Srbiju i BiH kao najbrže rastuća tržišta. Segment Turska / Gruzija također bilježi dvoznamenkasti rast premije od +17,7%. Osim u Slovačkoj i Srbiji gdje je rast generiran životnim osiguranjem (životno osiguranje vezano uz fond police s jednokratnom premijom), povećanja su uglavnom posljedica rasta osiguranja imovine i nezgode. Veliki postotak povećanja premije od +122,8% u baltičkim državama rezultat je prve konsolidacije društva BTA Baltic, koja je provedena prethodne godine.
Smanjenje premije u Austriji (-4,2%) posljedica je kontinuiranog pada jednokratne premije. Regulatorni limit kojeg je vlada stavila na premije osiguranja od automobilske odgovornosti u Rumunjskoj, negativno je utjecao na ukupni razvoj premije (-7,5%).

 

Kombinirana kvota značajno poboljšana

Kombinirana kvota značajno se poboljšala u promatranom razdoblju za gotovo jedan postotni bod na 96,9%, u usporedbi s 97,8% iz 2016. Iako je kvota šteta ostala gotovo ista u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kvota troškova je vidljivo smanjena, čime je kombinirana kvota poboljšana u mnogim našim zemljama, posebice u Austriji.

Dobit (prije oporezivanja) +22,4% veća

Dobit (prije oporezivanja) iznosila je oko 110 milijuna eura, što predstavlja povećanje od +22,4% u odnosu na prvo tromjesečje 2016. Najveći doprinos dobiti Grupe dala su društva iz Republike Češke (38%), potom slijede Austrija (35%) i Slovačka (10%).
VIG je u prvom tromjesečju 2017. godine ostvario financijski rezultat od 247,7 milijuna eura. Ovaj porast od +10,6% u odnosu na prošlu godinu prvenstveno je posljedica većih tekućih prihoda uslijed potpune konsolidacije neprofitnih stambenih štedionica.

Omjer Solventnosti II na razini VIG Grupe koja kotira na burzi porasla je na oko 206% u prvom tromjesečju 2017. godine.

Ulaganja Grupe, uključujući novac i novčane ekvivalente, iznosila su 36,2 milijardi eura na dan 31. ožujka tekuće godine.

Implementacija "Agende 2020"

U prvom kvartalu 2017. godine poduzete su konkretne mjere u pogledu optimizacije poslovnog modela pod "Agendom 2020". Implementacija modela za smanjenje prijevara u osiguranju dovršena je u Poljskoj za sve proizvode osiguranja motornih vozila, a pokrenuta je u segmentu imovine i nezgode. U Rumunjskoj je u tijeku implementacija modela u segmentu osiguranja motornih vozila, dok je u Bugarskoj u tijeku pilot faza. Prvi projekti u suradnji s Laboratorijem za inovacije u osiguranju (Insurance Innovation Lab Leipzig) započeli su u sklopu VIG inicijative za digitalizacijom. Ovi projekti uključuju konkretan razvoj proizvoda, kao i digitalizaciju modela poslovanja.

Izjava o odgovornosti
Ovo priopćenje za javnost sadržava izjave koje se odnose na projekciju budućeg razvoja Vienna Insurance Group. Ove izjave zasnivaju se na trenutnim pretpostavkama i predviđanjima Uprave Vienna Insurance Group. Promjene u razvoju ekonomije, budućim tržišnim uvjetima, tržištu kapitala i ostalim čimbenicima mogu rezultirati odstupanjima od izjava koje se odnose na budućnost. Vienna Insurance Group nema obavezu ažuriranja pretpostavki ili modificiranja istih na osnovu budućih događanja.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr