Vienna Insurance Group u prva tri kvartala 2017.: daljnje poboljšanje rezultata

04.12.2017.

Vienna Insurance Group u prva tri tromjesečja 2017.:
daljnje poboljšanje rezultata u svim ključnim pokazateljima

• Premije su porasle za 3 posto na 7,153 milijardi eura
• Dobit (prije oporezivanja) povećala se za oko 10 posto na 331 milijun eura
• Kombinirana kvota poboljšana je na 97,3 posto
• Omjer Solventnosti stabilan na odličnoj razini od 225 posto
Pozitivan trend Vienna Insurance Group (VIG) započet prošle godine nastavlja se i u rezultatima za prva tri tromjesečja 2017. „Nastojimo da nas percipiraju kao stabilnog i pouzdanog partnera, što dokazujemo i brojkama. Unatoč utjecaju prirodnih nepogoda i u četvrtom tromjesečju očekujemo daljnje pozitivne rezultate, kao i do sada u 2017. godini. Na temelju trenutne situacije očekujemo značajno poboljšanje rezultata koji je već i za 2016. godinu sam po sebi bio jako dobar,“ objasnila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave Vienna Insurance Group. Zbog još uvijek neprijavljenih šteta nije moguće utvrditi konačni utjecaj na rezultate koji će imati posljedice oluje „Herwart“ krajem listopada. „Očekujemo bruto štete reda veličine od 40 do 45 milijuna eura. Olujom su primarno pogođena naša društva u Češkoj Republici, Austriji i Poljskoj“, naglasila je Elisabeth Stadler.

Rast premije
Bruto premije u prva tri tromjesečja 2017. godine porasle su za 2,7 posto na 7,153 milijardi eura. U svim skupinama osiguranja ostvaren je zadovoljavajući rast, osim kod jednokratnog životnog osiguranja gdje VIG ciljano nastavlja provoditi opreznu politiku prihvata u osiguranja. Ne uzimajući u obzir jednokratne premije životnih osiguranja, premije su porasle za 5,6 posto, a što je prvenstveno rezultat osiguranja motornih vozila i ostalih osiguranja imovine i od odgovornosti, čemu su pretežito pridonijeli Poljska, Mađarska, Češka Republika, Slovačka, Bugarska, Hrvatska i Srbija. Poljska, Slovačka i Rumunjska također bilježe i povećanje premije životnog osiguranja. U zdravstvenom osiguranju, koje je glavni fokus "Agende 2020", povećanju premije prvenstveno su pridonijele Austrija, baltičke države i Gruzija.

Povećanje dobiti
Dobit koncerna (prije oporezivanja) porasla je na 331 milijun eura u prva tri tromjesečja 2017. godine. Tržišta Srednje i Istočne Europe zaslužna su za više od 60 posto ukupnog iznosa. Porast od oko 10 posto u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine uglavnom je posljedica poboljšanja kombinirane kvote i dobrog razvoja financijskih rezultata. Povećanje dobiti kod osiguranja imovine i od odgovornosti nadoknadilo je nepovoljan utjecaj niskog kamatnog nivoa.

Značajna povećanja dobiti u usporedbi s promatranim razdobljem prošle godine zabilježena su u Poljskoj, Mađarskoj i u ostatku CEE regije – posebice u Srbiji. Povećanje dobiti u Poljskoj i Mađarskoj temelji se uglavnom na poboljšanju osiguranja od automobilske odgovornosti, a u Rumunjskoj na osiguranju cestovnog kaska i na dugoročnim mjerama za povećanje profitabilnosti.

Poboljšanje kombinirane kvote
VIG je imao kombiniranu kvotu od 97,3 posto u prva tri tromjesečja 2017. (2016.: 97,9 posto). Kako kvota šteta, tako i kvota troška bolje su u odnosu na prošlu godinu. Austrija, Poljska, Srbija i baltičke države prvenstveno su pridonijele smanjenju ukupne kombinirane kvote, što je uglavnom posljedica povećane profitabilnosti u motornim osiguranjima.

Stabilan omjer solventnosti, poboljšanje financijskog rezultata
Omjer solventnosti na razini VIG Grupe koja kotira na burzi iznosio je 224,8 posto na dan 30. rujna 2017. godine, čime je ponovno potvrđen izuzetan omjer ostvaren u prvoj polovici 2017. godine (224,5 posto). Financijski rezultat od 732 milijuna eura za prva tri tromjesečja 2017. godine predstavlja porast od 4,1 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Povećanje je rezultat porasta tekućih prihoda zbog potpune konsolidacije neprofitnih stambenih štedionica i veće realizirane dobiti od prodaje dionica. Ulaganja kapitala koncerna, uključujući novac i novčane ekvivalente na dan 30. rujna 2017., porasla su na 37,2 milijardi eura zbog povećanja investicijskih aktivnosti (31. prosinca 2016. godine: 36,2 milijarde eura).
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr