‎

Općenita obavijest klijentima OSIGURANJA O UVOĐENJU EURA


Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši, u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju. 

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valuteDvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, su informativnog karaktera.

 

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. 


Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dvojno će se iskazivati bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni: 

 

1. u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja: 

a) iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje

b) iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima

c) iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja


2. u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju: 

a) iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju

b) iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja


3. u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:

a) ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi

b) ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru

c) ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.


Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.
 
Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:
 
• ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
• ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama preračunat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) prilikom plaćanja gotovim novcem moguće će biti istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja.

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

 

 

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. pristupilo je Etičkom kodeksu kojim dodatno potvrđujemo ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22).

PRIMJER PRERAČUNAVANJA

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:
Iznos premije u kunama 1000 HRK 3000 HRK
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja 132,7228084 EUR 398,1684252 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja 132,72 EUR 398,17 EUR

Imate pitanja?

* 
* 
*  

Unesene osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu davanja zatraženih informacija. Više saznajte ovdje.

 

Preuzmite dokument Općenite obavijest klijentima osiguranja o uvođenju EUR-a

Preuzmite dokument Etičkog kodeksa

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb