Rezultati Grupe u prvoj polovici 2016.

23.08.2016.

Polugodišnji rezultati za 2016. pokazuju kako je Vienna Insurance Group ostvarila zacrtane planove te joj je potvrđena A+ ocjena sa stabilnim izgledima.  

Vienna Insurance Group u prvoj polovici 2016. ispunila je zacrtani plan. VIG je ostvario premiju u iznosu od 4,9 mlrd. EUR, što predstavlja blagi rast od 0,4% u usporedbi s prošlom godinom. Restriktivna osigurateljna politika za proizvode s jednokratnom premijom na mnogim tržištima i dalje ima utjecaj na ukupnu ostvarenu premiju. Ukoliko isključimo segment jednokratnih premija, ukupne premije bilježe rast od 4,5% u prvih šest mjeseci tekuće godine.

Dobit (prije poreza) iznosila je 201,3 mil. EUR. „Objavili smo kako nam je cilj ostvariti dvostruko bolji rezultat od onoga koji je ostvaren prošle godine, dakle 400 milijuna EUR, a naši polugodišnji rezultati pokazuju da smo na dobrom putu da ostvarimo taj cilj, iako se okruženje niskih kamatnih stopa nije promijenilo i nastavlja imati negativan utjecaj na naše financijske rezultate“, izjavila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave društva Vienna Insurance Group. Financijski rezultat iznosi 449,5 mil. EUR (-13,2%).

Kombinirana kvota Grupe nakon reosiguranja (ne uključujući dobit od ulaganja) i dalje je znatno niža od 100% te u izvještajnom razdoblju iznosi 97,9%.

Ulaganja Grupe u prvoj polovici 2016. godine, uključujući novac i novčane ekvivalente, iznosila su 32,3 mlrd. EUR (+ 3,2%).

Međunarodna rejting agencija za ocjenu kreditne sposobnosti Standard & Poor's u srpnju 2016. ponovo je potvrdila ocjenu Vienna Insurance Grupe s “A+” sa stabilnim izgledima. Time VIG nastavlja biti društvo s najboljom ocjenom na ATX-u, vodećem indeksu Bečke burze. “Standard & Poor’s baziralo je svoju “A+” ocjenu ponajviše na našoj vodećoj tržišnoj poziciji i visokoj razini financijske fleksibilnosti, što nam daje sigurnost tijekom razdoblja neočekivanih tržišnih promjena. Standard & Poor’s vjeruje da ćemo moći zadržati naše tržišno vodstvo u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Europi. Zadovoljni smo jer su ti stabilni izgledi i potvrđeni“, zaključuje  Elisabeth Stadler.

VIG rezultati na tržištu

VIG-ov srednjoročni cilj o ostvarivanju tržišnog udjela od barem 10% na četiri tržišta nastavlja se prema planu. Osim u Poljskoj, gdje između ostalog, smanjenje premije jednokratnih proizvoda značajno umanjuje ukupni premijski volumen, Mađarska (rast premije od 15.4%), Hrvatska (+6.2%) i Srbija (+12.1%) pokazuju stabilan rast. “U Hrvatskoj je ostvaren značajan rast, posebice iz rasta životnih osiguranja, dovodeći nas sve bliže našem cilju od 10% tržišnog udjela. Nedavno smo potpisali kupoprodajni ugovor za AXA kompanije u Srbiji i uskoro ćemo preći zacrtani cilj, ostvarujući tržišni udio od oko 12%, nakon što akvizicija bude odobrena od strane nadležnih tijela,” izjavila je Elisabeth Stadler, potvrđujući nastavak strategije na tim tržištima.

Solventnost II omjer 196%

Solventnost II omjer na razini VIG Grupe bio je 196% na kraju 2015. godine. Time VIG nastavlja biti među vodećim međunarodnim osiguravateljnim grupama prema pokazateljima solventnosti.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr