Dopunsko zdravstveno osiguranje

Zdravlje se smatra najvećim bogatstvom. Današnjim ubrzanim načinom života narušeno zdravlje nije rijetkost, a zdravstveni problemi uzrokuju troškove liječenja koji mogu biti izuzetno veliki. Iako je zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj temeljen na principima solidarnosti i uzajamnosti i gotovo svi građani imaju obvezno zdravstveno osiguranje, malo je onih koji su oslobođeni sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Što čini Wiener osiguranje idealnim za vas?

IZABERITE OSIGURANJE PO VAŠOJ MJERI

 

 

Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.


Kod korištenja usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, troškovi sudjelovanja iznose 20% cijene zdravstvene usluge, do maksimalno 2.000 kn po jednoj epizodi liječenja.


U primarnoj zdravstvenoj zaštiti sudjelovanje od 10 kn plaća se kod svakog posjeta ordinacijama izabranog liječnika obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine. Sudjelovanje u troškovima u iznosu od 10 kn plaća se i za izdavanje lijeka po svakom receptu u ljekarni. Ukoliko osiguranik koristi lijek s Dopunske liste lijekova HZZO-a, najveća doplata za lijekove može iznositi više od 1.000 kn po samo jednom pakiranju lijeka.


Kako biste se osigurali od iznenadnih financijskih troškova za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, ugovorite Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje.

 

Wiener dopunsko možete ugovoriti u 3 jednostavna koraka:

UGOVORITE SVOJU DIGITALNU POLICU

 

DOPLATA ZA LIJEKOVE S DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA

Ukoliko se posebno ugovori, Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000 kn godišnje. Doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a može se ugovoriti po modelu refundacije ili po modelu izravnog plaćanja zdravstvenom iskaznicom uz prethodnu autorizaciju ovisno o potrebama i željama osiguranika. 

Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 830 različitih lijekova. 

PRIDRUŽENI PROGRAMI

Uz Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje, sa ili bez ugovorene doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a, sada je moguće ugovoriti i pridružene programe osiguranja: Dnevna naknada za bolničko liječenje te Putno zdravstveno osiguranje.

IZNOSI SUDJELOVANJA I DOPLATE

Iznosi sudjelovanja i doplate utvrđeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (članak 19. stavak 3. i 4. Narodne novine broj 80/13 i 137/13):

 • Specijalistički pregled i dnevna bolnica, 20% cijene usluge, a najmanje 25 kn po usluzi
 • Specijalistička dijagnostika, 20% cijene usluge, a najmanje 50 kn po usluzi
 • Ortopedska i druga pomagala, 20% cijene svih pomagala na doznaci, a najmanje 50 kn po doznaci
 • Fizikalna terapija, 20% cijene usluge, a najmanje 25 kn po usluzi
 • Bolničko liječenje, 20% cijene bolničkog liječenja, a najmanje 100 kn po danu bolničkog liječenja
 • Dentalna pomagala, 20% cijene pomagala, a najmanje 1.000 kn za osobe od 18 do 65 godina
 • Dentalna pomagala, 20% cijene pomagala, a najmanje 500 kn za osobe starije od 65 godina
 • Liječenje u inozemstvu, 20% cijene liječenja
 • Zdravstvena zaštita kod izabranog doktora obiteljske medicine, dentalne medicine i ginekologije, 10 kn po dolasku
 • Za izdavanje lijeka po receptu, 10 kn po receptu
 • Doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova, fiksni iznos za svaki pojedini lijek po kutiji originalnog pakiranja (iznos doplate je utvrđen na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a)


UGOVARANJE OSIGURANJA

Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti sve osobe starije od 18 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.
Svi programi DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja sklapaju se, u pravilu, do otkaza.

WIENER ZDRAVSTVENA ISKAZNICA

Svaki osiguranik Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja dobiva zdravstvenu iskaznicu koja mu služi kao sredstvo identifikacije prilikom korištenja medicinske usluge te kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja i doplate ukoliko je tako ugovoreno.

Ukoliko se osiguranik ipak nađe u situaciji da mora platiti sudjelovanje u obveznom zdravstvenom osiguranju (zbog tehničkih pogrešaka ili nekih drugih razloga), osiguranik može poslati zahtjev, priložiti originalni račun koji glasi na njegovo ime, a Wiener osiguranje refundirat će osiguraniku navedena sredstva najkasnije u roku od 14 dana. 

Pogodnosti za Vas

 • Mogućnost ugovaranja B liste lijekova
  Ukoliko se posebno ugovori, Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje. Na dopunskoj listi nalazi se više od 830 različitih lijekova.
 • Mogućnost ugovaranja pridruženih programa osiguranja
  Dnevna naknada za bolničko liječenje
  Ukoliko se posebno ugovori, Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva i dnevnu naknadu za bolničko liječenje u akutnim bolnicama (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike) u visini od 100,00 kn po danu bolničkog liječenja od 4. do maksimalno 30. dana liječenja.

  Putno zdravstveno osiguranje
  Ukoliko se posebno ugovori Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva i troškove zdravstvene zaštite i prijevoza za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do maksimalno ugovorenog iznosa (10.000 EUR ili 30.000 EUR) po štetnom događaju.

VRSTE PROGRAMA WIENER DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

Kako bismo policom Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja zadovoljili Vaše potrebe u ponudi imamo tri programa: DOPUNSKO CLASSIC, DOPUNSKO B 1000 i DOPUNSKO B 1000 Autorizacija.

 

DOPUNSKO CLASSIC

Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.
Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO CLASSIC osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo identifikacije te kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO CLASSIC.

 

DOPUNSKO B1000

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.
Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje.
Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO B1000 osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo identifikacije te kao sredstvo izravnog plaćanja svih sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO B1000. Doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a ostvaruje se po modelu refundacije.

 

DOPUNSKO B1000 Autorizacija

Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.
Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje. Nakon ugovaranja programa DOPUNSKO B1000 Autorizacija osiguranik dobiva iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja na kućnu adresu. Iskaznica Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo identifikacije, sredstvo izravnog plaćanja svih sudjelovanja za pokrića iz programa DOPUNSKO B1000 te kao sredstvo izravnog plaćanja doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

VRSTE PRIDRUŽENIH PROGRAMA

DNEVNA NAKNADA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE

Ukoliko se posebno ugovori, Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje osigurava pokriće i dnevne naknade za jedan slučaj bolničkog liječenja u akutnim bolnicama (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike) u visini od 100 kn po danu bolničkog liječenja od 4. do maksimalno 30. dana liječenja.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ukoliko se posebno ugovori, Wiener DOPUNSKO zdravstveno osiguranje osigurava pokriće i troškova zdravstvene zaštite s prijevozom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do maksimalno ugovorenog iznosa (10.000 EUR ili 30.000 EUR) po osiguranom slučaju.

 

 

 Što kažu naši korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja?

 

 


„Ugovaranje je bilo jednostavno, a sve funkcionira kako treba, nikad nisam imala problema u ljekarni ili kod doktora.”

Jagoda, 58 godina

Sve je bilo gotovo u 5-10 minuta. Uglavnom, najviše sam zadovoljan jednostavnošću ugovaranja. Stigla mi na mail potvrda, točan datum početka police i to je to.. Mislio sam da ću trebati vaditi neke papire ili nešto, ali nope, samo zdravstvena i osobna.”

Nikola, 28 godina

„Zadovoljna sam svojom policom dopunskog osiguranja. Cijena za mlade do 29 godina u prvoj godini osiguranja je super.”


Tena, 25 godina

„Zadovoljna sam policom dopunskog, cijena od 45 kn mjesečno mi je super, sve je simple i brzo.”


Sanja, 25 godina

„Imam policu dopunskog u Wieneru već dvije godine, zadovoljan sam uslugom i sa svime što mi polica pruža.”


Željko, 59 godina

 

 

Dokumenti za preuzimanje

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr