Online plaćanje

Uživajte u sigurnom plaćanju kada i gdje Vama odgovara

Wiener online plaćanje kreirano je prema najvišim sigurnostim standardima. Koristeći sigurni sustav za online autorizaciju kreditnih kartica, brzo i jednostavno uštedite svoje vrijeme i platite premiju neživotnih osiguranja bez potrebe odlaska na prodajno mjesto.

Vaši osobni podaci i podaci o broju kreditne kartice zaštićeni su SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava sustav za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu, čime Vam se omogućava brzina i sigurnost u isto vrijeme.

Plaćanje se vrši za jedan dokument po transakciji (jedan poziv na broj = jedno plaćanje).  U slučaju da želite izvršiti plaćanje više dokumenata, molimo Vas da za svaki izvršite zasebnu transakciju.

Informacije o obradi podataka

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Uvjeti korištenja:
*  
*  

 *Online plaćanje namijenjeno je za plaćanje premije neživotnih osiguranja. 

vrh stranice