Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dodatne informacije o Dopunskom zdravstvenom osiguranju potražite među najčešćim pitanjima klijenata. Ukoliko i dalje imate pitanje, pošaljite nam ga putem obrasca u dnu stranice i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Zašto je dobro imati Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje?
Svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju iznad 18 godina starosti sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve troškove sudjelovanja u obveznom zdravstvenom osiguranju koji mogu po pojedinom računu iznositi i do 2.000,00 kn.

Kada mogu početi koristiti usluge po polici?

Ako osiguranik prvi puta ugovara policu Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja kod izračuna početka korištenja usluga po polici uračunava se karenca. To znači da se usluge po polici mogu koristiti 16-og dana od datuma navedenog na polici kao početak osiguranja odnoso od datuma koji je na iskaznici Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja naznačen kao početak roka valjanosti iskaznice.

Kako se računa starosnu dob za potrebe određivanja premije osiguranja?
Premija programa određuje se na osnovu starosne dobi osiguranika na način da se od trenutne kalendarske godine oduzme godina rođenja. Po dobivenom rezultatu dobiva se starosna dob za određivanje premije. Npr. 2016 (kalendarska godina) – 1983 (godina rođenja) = 33 (starosna dob za određivanje premije).

Koja je prednost Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na ostala osiguranja?
Polica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja omogućava Vam odabir pokrića sukladno Vašim potrebama, odnosno mogućnost ugovaranja standardnog pokrića i pokrića za doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova. Uz ugovaranje Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobivate iskaznicu koja služi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja i doplata.

Koji je postupak promjene, odnosno prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranja nove police dopunskog u WIENER osiguranju?
Osiguranik osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg Osiguratelja, sukladno njihovim uvjetima. Osiguranik ugovara Wiener policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na koju se ne primjenjuje karenca ukoliko se promjena Osiguratelja napravi unutar 30 dana od dana raskida jedne do početka nove police osiguranja.

Da li je moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?
Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme.

Kako se raskida polica Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja?
Raskid police može se zatražiti pisanim putem najkasnije 30 dana prije kraja osigurateljne godine. Ukoliko je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po isteku osigurateljne godine.

Postavite pitanje

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr