sAktiv Premium

Nitko ne zna što donosi budućnost, ali ugovaranjem police sAktiv Premium možete biti sigurni da će Vaša obitelj biti zaštićena i financijski sigurna. Osigurajte svoju budućnost i budućnost svojih najmilijih uz financijsku stabilnost te ublažavanje posljedica nepredvidivih životnih situacija.

sAktiv Premium je mješovito životno osiguranje koje se ugovara za slučaj smrti i doživljenja, a pruža mogućnost odabira različitog odnosa osigurane svote za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja:

 • osigurana svota za slučaj smrti jednaka osiguranoj svoti za slučaj doživljenja
 • dvostruka osigurana svota za slučaj smrti u odnosu na osiguranu svotu za slučaj doživljenja

Kod isplate dvostruke osigurane svote za slučaj smrti kao posljedice srčanog ili moždanog udara uvjet je da:

 • osiguranik nije prebolio srčani ili moždani udar u razdoblju koje prethodi sklapanju osiguranja
 • je osiguranik mlađi od 70 godina na datum isteka osiguranja

Premija se uplaćuje višekratno (godišnje, polugodišnje, tromjesečno ili mjesečno).

Pristupna dob osiguranika je između 18 i 65 godina života. 

Trajanje osiguranja može biti između 5 i 40 godina.

Najdulje trajanje osiguranja je do 85. godine života.

Minimalna godišnja premija je 1.380 kn (180 EUR).

Za slučaj doživljenja i smrti, korisniku police isplaćuje se osigurana svota i do tada pripisana dobit (dobit nije zajamčena i ovisi o poslovanju osiguratelja).


Ovisno o potrebi, policu sAktiv Premium možete koristiti i kao jamstvo otplate kredita.

Pogodnosti za Vas

 • Isplata za rođenje djeteta
  Ukoliko je to posebno ugovoreno i ukoliko je plaćena dodatna premija osiguranja, uz osiguranje života se daje i dodatno pokriće za slučaj rođenja djeteta osiguranika. Osiguratelj isplaćuje korisniku određenom za slučaj doživljenja naknadu za rođenje (ili posvojenje) djeteta osiguranika u visini 3% od osigurane svote za doživljenje naznačene na polici osiguranja, osim u slučaju kapitalizacije police. Navedeni iznos se isplaćuje samo za prvo dijete rođeno (ili posvojeno) za vrijeme trajanja osiguranja, a nakon proteka najmanje 12 mjeseci od dana početka osiguranja. Iznimno, ako se radi o blizancima, trojkama ili više istovremeno rođene (ili posvojenje) djece, osiguratelj isplaćuje po 3% od osigurane svote za svako rođeno (ili posvojeno) dijete.
  Isplata 6% osigurane svote za rođenje blizanaca.

Za dodatnu sigurnost kombinirajte sAktiv Premium i dopunsko osiguranje

Možete ugovoriti sljedeća dopunska osiguranja uz sAktiv Premium:

 • dopunsko osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
   - isplata dvostruke svote za slučaj smrti zbog prometne nezgode
 • dopunsko osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, a uključuje:
  - trajni invaliditet uslijed nezgode
  - dnevnu naknadu za boravak u bolnici kao posljedice nesretnog slučaja. Isplaćuje se dnevna naknada za slučaj boravka u bolnici više od 4 dana. Maksimalan broj dana isplate naknade za boravak u bolnici uslijed nesretnog slučaja je 180 dana po osiguranom slučaju.
  - Isplata dnevne naknade ovisi i o osiguranoj svoti za osnovno životno osiguranje, a može iznositi 10,00 EUR (75,00 HRK), 15,00 EUR (115,00 HRK) ili 20,00 EUR dnevno (150,00 HRK).
 • dopunsko osiguranje za slučaj operacija
  - pokriveno više od 900 operacija izvršenih zbog posljedica nesretnog slučaja ili bolesti
      1. razred: osigurana svota 300,00 EUR / 2.250,00 HRK
      2. razred: osigurana svota 900,00 EUR / 6.750,00 HRK
      3. razred: osigurana svota 3.000,00 EUR /22.500,00 HRK
 • dopunsko osiguranje za slučaj prijeloma kostiju kao posljedice nesretnog slučaja
  - Ako osigurani slučaj ima za posljedicu prijelom kosti osiguranika, isplaćuje se iznos ugovoren za slučaj prijeloma kostiju osiguranika neovisno o broju slomljenih kostiju po jednom nesretnom slučaju.
  - Pristupna dob osiguranika: 18 - 65 godina (maksimalno trajanje osiguranja do osiguranikove 75 godine života)
  - Osigurana svota: 250,00 EUR / 2.000,00 HRK
  - Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i o osiguranikovoj volji neovisni događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu prijelom kostiju osiguranika (npr. sudar, udar predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, gaženje, ranjavanje oružjem, ubod ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest).

 

Obrasci


Obrasce možete preuzeti klikom na link – naziv željenog obrasca. Obrasci su u .pdf formatu. Za čitanje pdf obrazaca potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Ako ga nemate instaliranog na svojem računalu, preuzmite ga ovdje.

Zahtjev za promjenu police životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu osiguranika ili korisnika police životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu osobnih podataka ugovaratelja, osiguranika ili korisnika po policama životnog osiguranja

Zahtjev za promjenu ugovaratelja osiguranja police životnog osiguranja

Izjava o neposjedovanju police životnog osiguranja

Izjava o dobrovoljnoj obustavi premije za životno osiguranje od plaće djelatnika

Pitanja o zdravstvenom stanju osiguranika

Zahtjev za obnovu police životnog osiguranja

Zahtjev za raskid ponude / police životnog osiguranja

 

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr