Pohvale i pritužbe

Hvala Vam na iskazanom interesu za Wiener.

Wiener posluje u skladu s propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima te vodi računa o pravima i zadovoljstvu svojih klijenata, a sve ciljem stvaranja najbolje prakse, zakonitog, poštenog i korektnog odnosa s korisnicima usluga osiguranja. 

Na ovoj Vam stranici dajemo priliku pohvaliti naš rad ili predložiti nam nešto što će unaprijediti našu uslugu prema Vama. 

Ukoliko ipak postoji razlog za nezadovoljstvo, možete podnijeti pritužbu/prigovor na sljedeće načine:
  • usmeno izjaviti na zapisnik u poslovnim prostorijama Wienera     
  • pisanim putem na adresu sjedišta Wienera:

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.,

Upravljanje pritužbama i prigovorima

Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb 

  • Pritužbu također možete podnijeti putem web obrasca na dnu stranice, odnosno klikom na "ISPUNITE PRITUŽBU".


Molimo Vas da u pritužbi/prigovoru navedete:

  • ime, prezime i adresu podnositelja (fizička osoba ili njezin zakonski zastupnik) ili
  • naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja (pravna osoba),
  • broj police i broj štete (svakako u slučaju postupka po prigovoru)
  • razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja,
  • punomoć za zastupanje, kad je pritužba/prigovor podnesen po opunomoćeniku.


Razmotrit ćemo Vaše navode i u pisanom obliku se očitovati na pritužbu/prigovor u roku od 15 dana od primitka.

Za sva dodatna pitanja uvijek se možete obratiti našem Kontakt centru na info telefon 072/100-200 ili na kontakt@wiener.hr.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr