Pohvale i pritužbe

Hvala Vam na iskazanom interesu za Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Odgovornim i dosljednim korporativnim upravljanjem vodimo računa o pravima i zadovoljstvu naših klijenata. Na ovoj stranici Vam dajemo priliku pohvaliti naš rad ili predložiti nam nešto što će unaprijediti našu uslugu prema Vama.

Ukoliko ipak postoji razlog za nezadovoljstvo, možete podnijeti pritužbu osobno ili pisanim putem:
 
  • usmeno izjaviti na zapisnik u sjedištu Društva:
    Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
    Slovenska ulica 24
    HR-10000 Zagreb

 

  • pisanim podneskom na adresu sjedišta Društva:  Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, HR-10000 Zagreb, telefaksom na broj (0)1 3718 870 ili putem e-maila na adresu: prituzbe@wiener.hr  

Molimo Vas da u Vašoj pritužbi navedete:

- ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika ili
- naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
- razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
- dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kad ih je moguće priložiti i eventualno isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
- datum i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
- punomoć za zastupanje, kad je pritužba podnesena po opunomoćenik.


Društvo će razmotriti navode iz pritužbe i u pisanom obliku očitovati Vam se na istu u roku od 15 dana od primitka.

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr