Osiguranje plovila

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u širokoj paleti proizvoda nudi i osiguranje brodica i jahti prema najsuvremenijim zahtjevima i potrebama tržišta.

KOJA POKRIĆA MOŽEMO PONUDITI?

  1. Kasko osiguranje
  2. Dragovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika
  3. Obvezno osiguranje od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
  4. Dragovoljno osiguranje od nezgode voditelja i članova posade
  5. Osiguranje osobnih stvari i prtljage putnika ili članova posade

KOJI SU RIZICI POKRIVENI?

KASKO OSIGURANJE
Kasko osiguranje pokriva sljedeće rizike: plovidbena nezgoda, požar, eksplozija, udar groma, provalna krađa , krađa cijelog plovila, potres, vulkanska erupcija, zlonamjerni postupci trećih osoba, prijevoz plovila kopnom i sl.
Osiguranje se može pružiti i za pogonske štete ako se takvo pokriće posebno ugovori.
Pogonska šteta podrazumijeva lom pogonskog stroja, pomoćnih strojeva (agregata), osovine, vijka i drugih tehničkih naprava i uređaja na plovilu vezanih uz strojarnicu, a koji su nastali tijekom pogona i bez vanjskog utjecaja.

Osiguranje vrijedi tijekom plovidbe, za vrijeme dok je plovilo na vezu, tijekom održavanja jedriličarskih regata (uključujući i treninge za takva natjecanja), tijekom prijevoza plovila na cestovnom motornom vozilu ili na njegovoj prikolici, za vrijeme kada plovilo nije u moru ili u vodi odnosno za vrijeme boravka u ljetnom ili u zimskom spremištu, tijekom raspreme i tijekom uobičajenih boravaka u marini ili u brodogradilištu radi održavanja, servisiranja ili popravaka uključujući izvlačenje/vađenje i porinuće/spuštanje plovila u svim navedenim slučajevima.

DRAGOVOLJNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA ILI KORISNIKA
Pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe za vrijeme dok vlasnik/korisnik upravlja plovilom.

OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA
Pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.
Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici odnosno jahti na motorni pogon kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu.

Osigurana svota propisana je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i iznosi 3.500.000,00 kn.

SNAGA POGONSKOG MOTORA

PREMIJA OBVEZNOG OSIGURANJA BRODICE ILI JAHTE

za osobne potrebe i javne svrhe

za gospodarske svrhe (osim najma)

za gospodarske svrhe (najam)

Preko 15 kW do 30 kW

180,00

320,00

390,00

Preko 30 kW do 50 kW

270,00

450,00

540,00

Preko 50 kW do 110 kW

360,00

630,00

760,00

Preko 110 kW do 180 kW

505,00

730,00

880,00

Preko 180 kW

600,00

850,00

1.020,00

Više Manje
ŠTO JE BRODICA?
Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, čija je duljina veća od 2,5 metra ili ukupna snaga porivnih strojeva veća od 5kW.
 
ŠTO JE JAHTA?
Jahta je plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina veća od 12 metara i koja je namijenjena za dulji boravak na moru, te je, pored posade, ovlaštena za prijevoz ne više od 12 putnika.
 
ŠTO JE OSIGURANO NA PLOVILU?
Osiguranje obuhvaća trup brodice ili jahte, njezin pogonski motor  i opremu kako je uobičajeno opremljena prilikom prodaje.
vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr