Osiguranje od nezgode

Nesretne slučajeve nažalost ne možemo predvidjeti. Ono što možemo učiniti je ublažiti posljedice njihovog nastanka i to uz pomoć kvalitetnog osiguranja od nezgode.

Rizici, koje pokriva polica osiguranje od nezgode Wiener osiguranja uključuju:

  • smrt kao posljedicu nesretnog slučaja
  • trajni invaliditet kao posljedicu nesretnog slučaja
  • troškove liječenja od posljedica nesretnog slučaja
  • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja
  • kod nekih vrsta osiguranja od nezgode, uključen je i rizik smrti od bolesti

Polica osiguranja od nezgode jedan je od obveznih instrumenata osiguranja stambenih kredita. Klijenti Erste banke mogu odabrati između dvije vrste osiguranja od nezgode:

Višegodišnje osiguranje od nezgode

Dragovoljno neživotno osiguranje koje pruža osigurateljnu zaštitu u slučaju smrti uzrokovane nesretnim slučajem (svakim iznenadnim i o volji osiguranika nezavisnim događajem koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu smrt osiguranika).
Pristupna dob osiguranika je od 14. do 75. godine.
Može se ugovoriti na rok od minimalno godinu dana do maksimalno 30 godina.
Osigurana svota može iznositi minimalno 75.000 kn do maksimalno 1.500.000 kn.

Svi ugovori osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja sa rizikom smrti uslijed nesretnog slučaja ugovoreni u poslovnicama Erste banke, vinkuliraju se u korist Erste banke za čitavo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju (razdoblje vinkulacije je jednako ugovorenom trajanju kredita).

Dugoročna nezgoda

Pruža osigurateljnu zaštitu u slučaju smrti i/ili trajnog invaliditeta uzrokovanog nesretnim slučajem.
Pristupna dob osiguranika je od 14. do 74. godine. 
Trajanje osiguranja: do otkaza.

Osigurane svote I:

• smrt uslijed nezgode: 45.000 kn

• trajni invaliditet uslijed nezgode: 90.000 kn

Godišnja premija: 96 kn

Osigurane svote II:

• smrt uslijed nezgode: 70.000 kn

• smrt uslijed prometne nezgode: 50.000 kn*

Godišnja premija: 55 kn

 

* U slučaju nastupa osiguranog slučaja smrti uslijed prometne nezgode korisnicima osiguranja isplaćuju se osigurana svota za smrt zbog nesretnog slučaja i osigurana svota za smrt uslijed prometne nezgode.

Dokumenti za preuzimanje

vrh stranice