Moj (o)siguran prinos

Moj (o)siguran prinos 2022 je životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s garancijom isplate kod kojeg ugovaratelj osiguranja preuzima rizik ulaganja. Uplatom jednokratne premije polici se pridružuje određeni broj udjela u Unutarnjem fondu 2022 denominiranom u EUR.

Ugovaratelj snosi rizik neizvjesnosti buduće vrijednosti Unutarnjeg fonda te rizik da izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena u cijelosti ili djelomično ne ispuni svoje obveze. Nositelj garancije isplate je izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena tj. Ministarstvo financija Republike Hrvatske.
 
Po isteku ugovorenog trajanja osiguranja isplaćuje se iznos koji odgovara godišnjem prinosu od 1,35% na uplaćenu premiju.
 
Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 75 godina života, a minimalna uplata iznosi 2.000 EUR.

U slučaju smrti, osiguratelj isplaćuje veći od iznosa:
  • ukupna vrijednost svih kupljenih udjela
  • ukupan iznos uplaćene jednokratne premije

U slučaju smrti uslijed nezgode, osiguratelj isplaćuje minimalno 150% uplaćene jednokratne premije.
U slučaju smrti uslijed prometne nezgode, osiguratelj isplaćuje minimalno 250% uplaćene jednokratne premije.

Vaše prednosti

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA

Preuzmite dokument s ključnim informacijama ovdje:

WI 23.0400-18_Dokument_s_ključnim_informacijama_MOJ_OSIGURAN_PRINOS2022_U_VALUTI_EUR_uplate sijecanj_veljaca_ozujak_2018

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr