Moj (o)siguran prinos

Moj (o)siguran prinos 2020 i Moj (o)siguran prinos 2022 su životna osiguranja za slučaj smrti i doživljenja s garancijom isplate kod kojeg ugovaratelj osiguranja preuzima rizik ulaganja. Uplatom jednokratne premije polici se pridružuje određeni broj udjela u Unutarnjem fondu 2020 denominiranom u HRK, odnosno Unutarnjem fondu 2022 denominiranom u EUR.
Ugovaratelj snosi rizik neizvjesnosti buduće vrijednosti Unutarnjeg fonda te rizik da izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena u cijelosti ili djelomično ne ispuni svoje obveze. Nositelj garancije isplate je izdavatelj obveznice u koju je imovina Unutarnjeg fonda uložena tj. Ministarstvo financija Republike Hrvatske.
 
Po isteku ugovorenog trajanja osiguranja isplaćuje se iznos koji odgovara godišnjem prinosu od 2,10% na uplaćenu premiju u slučaju HRK programa, odnosno 1,85% u slučaju EUR programa.
 
Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 75 godina života.

U slučaju smrti, osiguratelj isplaćuje veći od iznosa:
  • ukupna vrijednost svih kupljenih udjela
  • ukupan iznos uplaćene jednokratne premije

U slučaju smrti uslijed nezgode, osiguratelj isplaćuje minimalno 150% uplaćene jednokratne premije.
U slučaju smrti uslijed prometne nezgode, osiguratelj isplaćuje minimalno 250% uplaćene jednokratne premije.

Programom Moj (o)siguran prinos možete:

  štediti uz povoljne kamatne stope
  izabrati program u HRK ili EUR
  otkupiti policu tijekom cijelog cijelog trajanja osiguranja

Vaše prednosti

DODATNA ZAŠTITA

Ako smrt nastupi kao posljedica nezgode u razdoblju prije isteka osiguranja dodatno će se isplatiti iznos jednak 50% uplaćene jednokratne premije.
Ako smrt nastupi kao posljedica prometne nezgode u razdoblju prije isteka osiguranja dodatno će se isplatiti iznos jednak 100% uplaćene jednokratne premije.

 

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA

Preuzmite dokument s ključnim informacijama, ovisno o valuti (EUR ili HRK) ovdje:

WI 23.0403-17_Dokument_s_ključnim_informacijama_MOJ_OSIGURAN_PRINOS2022_U_VALUTI_HRK_uplate travanj_svibanj_lipanj_2017

WI 23.0402-17_Dokument_s_ključnim_informacijama_MOJ_OSIGURAN_PRINOS2022_U_VALUTI_EUR_uplate travanj_svibanj_lipanj_2017

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:
likvi-zg@wiener.hr (motorna vozila)
likvi-os@wiener.hr (životna osiguranja i osiguranja od nezgode)
likvi-ri@wiener.hr (ostala osiguranja)
 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
 
Služba za marketing i korporativne komunikacije
 
Mail: marketing@wiener.hr