Dodatno zdravstveno osiguranje

Ukoliko želite učiniti korak više u brizi za zdravlje ugovorite Wiener DODATNO zdravstveno osiguranje. Wiener DODATNO zdravstveno osiguranje omogućava Vam viši standard i veća prava prilikom korištenja zdravstvenih usluga.

Preventivni sistematski pregled ima za cilj pratiti zdravstveno stanje osobe kako bi se na vrijeme uočila odstupanja i nepravilnosti prije nego se pojave klinički simptomi bolesti. Preventivni sistematski pregled je pravovremeni i najučinkovitiji način brige za zdravlje te smo preventivni sistematski pregled ugradili u sve naše programe DODATNOG zdravstvenog osiguranjaa u program DODATNO Premium i preventivni kardiološki pregled.


U slučaju pojave kliničkih simptoma bolesti ili ozljede te preporuke liječnika za dodatnom medicinskom obradom ili terapijom, u našim programima DODATNOG zdravstvenog osiguranja imamo cijeli niz medicinskih usluga koje možete obaviti na način da Vi birate i mjesto i vrijeme obavljanja medicinske usluge u jednoj od naših suradnih zdravstvenih ustanova na području cijele Republike Hrvatske.

U pokriću Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja nalazi se više od 250 različitih medicinskih usluga (specijalističkih pregleda, specijalističke dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, malih i velikih operativnih zahvata, ambulantne fizikalne terapije, dentalne medicine, PET/CT i posebne radiološke dijagnostike te komplementarne medicine) koje možete koristiti ovisno o ugovorenom programu osiguranja.

Uz policu Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti neki od programa DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja po povoljnijim uvjetima te pridružene programe osiguranja: Dnevna naknada za bolničko liječenje, Drugo liječničko mišljenje te Putno zdravstveno osiguranje.

 

 

IZABERITE OSIGURANJE PO VAŠOJ MJERI

 

UGOVARANJE OSIGURANJA


Wiener DODATNO zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti osobe u dobi od 18 do 73 godine uz prethodnu procjenu zdravstvenog stanja putem Zdravstvenog upitnika.
Svi programi DODATNOG zdravstvenog osiguranja sklapaju se, u pravilu, na dvije godine.

 

 

WIENER ZDRAVSTVENA ISKAZNICA


Svaki osiguranik Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja dobiva zdravstvenu iskaznicu koja mu služi kao sredstvo identifikacije prilikom korištenja medicinske usluge te kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja ukoliko je ugovoren i pridruženi program DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja.

Pogodnosti za Vas

 • Izbor liječnika i termina
  Sami birate liječnika i termin medicinske usluge prema svojim potrebama.
 • Vrhunska medicinska oprema
  Surađujemo s renomiranim zdravstvenim ustanovama koje koriste vrhunsku medicinsku opremu.
 • Mogućnost ugovaranja pridruženih programa osiguranja

  Uz policu Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti sve ili neke od sljedećih pridruženih programa:

  Dopunsko zdravstveno osiguranje - može se ugovoriti po povoljnijim uvjetima, a pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja te, ukoliko se ugovori, doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

  Dnevna naknada za bolničko liječenje - pokriva liječenje u akutnim bolnicama (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike) u visini od 100,00 kn po danu bolničkog liječenja od 4. do maksimalno 30. dana liječenja.

  Drugo liječničko mišljenje - osiguranik ostvaruje pravo na jednu uslugu drugog liječničkog mišljenja u osigurateljnoj godini za zdravstvena stanja Posebnih uvjeta, a koja su prvi puta dijagnosticirana za vrijeme trajanja osigurateljnog pokrića.

  Putno zdravstveno osiguranje - pokriva troškove zdravstvene zaštite i prijevoza za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do maksimalno ugovorenog iznosa (10.000 EUR ili 30.000 EUR) po štetnom događaju.

  MEDINS Asistencija - Ovaj novi proizvod u području medicinske asistencije omogućava vam pristup uslugama koje inače nisu dostupne kroz obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje, a doprinose povećanju kvalitete života.

   Proizvod MEDINS sastoji se od ukupno 6 vrsta usluga koje osiguranik može besplatno koristiti:

  1. Informacije o privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama (adrese, kontakti, djelatnosti, radno vrijeme, dežurstva)
  2. Informacije o listama čekanja
  3. Pružanje zdravstvenih savjeta i informacija, telefonsko savjetovanje s liječnikom
  4. Smještaj u slučaju odlaska na pregled ili terapiju van županije prebivališta
  5. Sanitetski prijevoz
  6. Dostava i trošak hrane

VRSTE PROGRAMA WIENER DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Kako bismo policom Wiener DODATNOG zdravstvenog osiguranja zadovoljili Vaše potrebe u dijelu preventivne i kurativne zdravstvene zaštite, u ponudi imamo četiri programa: DODATNO Protect IN, DODATNO Standard, DODATNO Expert i DODATNO Premium.

DODATNO Protect IN

DODATNO Protect IN predstavlja program smanjenog opsega pokrića koji nudi uži sistematski pregled, četiri pregleda kod liječnika specijalista (dva prva i dva kontrolna pregleda), dva puta godišnje svaka pojedina usluga specijalističke dijagnostike te dva puta godišnje svaka pojedina usluga laboratorijske dijagnostike, iz Posebnih uvjeta.

Ovisno o stilu života, načinu i uvjetima rada te dosadašnjoj brizi za zdravlje, možete ugovoriti program DODATNO Protect IN s uključenim sistematskim pregledom jednom godišnje (DODATNO Protect IN 1/1) ili jednom u dvije godine (DODATNO Protect IN 1/2).

DODATNO Standard

DODATNO Standard predstavlja program uravnoteženog opsega pokrića koji nudi prošireni sistematski pregled, preglede kod liječnika specijalista do ukupnog iznosa od 132,72 EUR / 1.000 HRK godišnje, usluge specijalističke i laboratorijske dijagnostike do iznosa od 265,45 EUR / 2.000 HRK godišnje.

Ovisno o stilu života, načinu i uvjetima rada te dosadašnjoj brizi za zdravlje, možete ugovoriti program DODATNO Standard s uključenim sistematskim pregledom jednom godišnje (DODATNO Standard 1/1) ili jednom u dvije godine (DODATNO Standard 1/2).

DODATNO Expert

DODATNO Expert predstavlja program šireg opsega pokrića koji vam nudi veći broj usluga i veću sigurnost u slučaju pojave bolesti i ozljeda. DODATNO Expert u svom pokriću ima prošireni sistematski pregled, preglede kod liječnika specijalista do ukupnog iznosa od 265,45 EUR / 2.000 HRK godišnje, usluge specijalističke i laboratorijske dijagnostike do iznosa od 398,17 EUR / 3.000 HRK godišnje, MR ili CT uslugu, male operativne zahvate u vrijednosti do 398,17 EUR / 3.000 HRK godišnje te ambulantnu fizikalnu terapiju u trajanju od 10 dana godišnje. 

Ovisno o stilu života, načinu i uvjetima rada te dosadašnjoj brizi za zdravlje, možete ugovoriti program DODATNO Expert s uključenim sistematskim pregledom jednom godišnje (DODATNO Expert 1/1) ili jednom u dvije godine (DODATNO Expert 1/2).


DODATNO Premium

Program DODATNO Premium predstavlja ekskluzivni proizvod dodatnog zdravstvenog osiguranja koji u svom pokriću ima prošireni opći sistematski pregled i preventivni kardiološki pregled  te široki spektar usluga na indikaciju. Usluge na indikaciju uključuju preglede kod liječnika specijalista do ukupnog iznosa od 398,17 EUR / 3.000 HRK godišnje, usluge specijalističke i laboratorijske dijagnostike do iznosa od 398,17 EUR / 3.000 HRK godišnje, MR i CT usluge uključujući MR jačine 3Tesla, male operativne zahvate do ukupnog iznosa od 398,17 EUR / 3.000 HRK godišnje, velike operativne zahvate do iznosa od 1.061,78 EUR / 8.000 HRK godišnje, jedan ciklus ambulantne fizikalne terapije u trajanju od 10 dana godišnje, jednu uslugu PET/CT dijagnostike u dvije godine, usluge dentalne medicine do iznosa od 265,45 EUR / 2.000 HRK godišnje te usluge komplementarne medicine (kiropraktika i akupunktura) do iznos od 265,45 EUR 2.000 HRK godišnje.

Ovisno o stilu života, načinu i uvjetima rada te dosadašnjoj brizi za zdravlje, možete ugovoriti program DODATNO Premium s uključenim općim sistematskim pregledom i preventivni kardiološkim pregledom jednom godišnje (DODATNO Premium 1/1) ili jednom u dvije godine (DODATNO Premium 1/2).

Kako bi jednostavnije pratili pokrića, usporedite program DODATNO Premium s pokrićima ostalih programa dodatnog zdravstvenog osiguranja.

 

 

 

UGOVORITE SVOJU POLICU PROGRAMA DODATNO PREMIUM

 

VRSTE PRIDRUŽENIH PROGRAMA

DOPUNSKO CLASSIC

Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

DOPUNSKO B1000
Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu. Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 132,72 EUR / 1.000 HRK godišnje, po modelu refundacije.

DOPUNSKO B1000 Autorizacija
Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu. Program DOPUNSKO B1000 Autorizacija osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 132,72 EUR / 1.000 HRK godišnje, uz izravno plaćanje putem Wiener zdravstvene iskaznice.

DNEVNA NAKNADA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE
Program Dnevna naknada za bolničko liječenje osigurava pokriće i dnevne naknade za jedan slučaj bolničkog liječenja u akutnim bolnicama (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice i klinike) u visini od 13,27 EUR / 100 HRK po danu bolničkog liječenja od 4. do maksimalno 30. dana liječenja.

DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE
Programom Drugo liječničko mišljenje osiguranik ostvaruje pravo na jednu uslugu drugog liječničkog mišljenja u osigurateljnoj godini za zdravstvena stanja iz Posebnih uvjeta, a koja su prvi puta dijagnosticirana za vrijeme trajanja osigurateljnog pokrića.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Program Putno zdravstveno osiguranje osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite s prijevozom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu do maksimalno ugovorenog iznosa (10.000 EUR ili 30.000 EUR) po osiguranom slučaju. 

TELEDOC VIDEOKONZULTACIJE S LIJEČNIKOM

 TeleDoc je inovativni i jedinstveni proizvod na području telemedicine koji pruža mogućnost neograničenog broja video konzultacija s liječnicima 24 sata dnevno:

 •  Neograničen broj videokonzultacija s licenciranim liječnicima iz Republike Hrvatske
 •  Dostupnost 24 sata dnevno tokom cijele godine
 •  Ugovaranje uz bilo koji program dopunskog zdravstvenog osiguranja za samo 0,93 EUR / 7 HRK mjesečno.

MEDINS PROGRAMI

Osiguranici zdravstvenog osiguranja sve se češće susreću s problemom dostupnosti informacija u zdravstvenom sustavu (o zdravstvenim ustanovama, djelatnostima koje se obavljaju, radnom vremenu, listama čekanja, potrebnoj dokumentaciji). Poseban izazov predstavlja prijevoz osoba otežane pokretljivosti i korištenje zdravstvene zaštite u gradu izvan mjesta stanovanja. Pandemija COVID-19 virusa ukazala je na problem dostupnosti medicinskih informacija u vrijeme nužne socijalne distance (telefonsko savjetovanje) kao i pružanje vitalnih usluga za otežano pokretnog pacijenta (dostava hrane). 

MEDINS predstavlja novi jedinstveni proizvod u području medicinske asistencije koji omogućava osiguranicima pristup uslugama koje im inače nisu dostupne kroz obvezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje, a doprinose povećanju kvalitete života. Program je razvijen u suradnji s ORYX Asistencijom te se usluga dobiva pozivom na besplatni broj MEDINS ORYX asistencije otvoren samo za Wiener osiguranike, 0800 0888.

Proizvod MEDINS sastoji se od ukupno 6 vrsta usluga koje osiguranik može besplatno koristiti:

1. Informacije o privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama (adrese, kontakti, djelatnosti, radno vrijeme, dežurstva)

2. Informacije o listama čekanja

3. Pružanje zdravstvenih savjeta i informacija, telefonsko savjetovanje s liječnikom

4. Smještaj u slučaju odlaska na pregled ili terapiju van županije prebivališta

5. Sanitetski prijevoz

6. Dostava i trošak hrane


Ovisno o opsegu pokrića, u ponudi su tri programa, a više o MEDINS asistenciji možete pročitati ovdje.

 

Od 9.8.2022. Wiener osiguranje cijene iskazuje dvojno koristeći fiksni tečaj konverzije između eura i hrvatske kune koji iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK. 

Dokumenti za preuzimanje

vrh stranice
Kontaktirajte nas

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

 

Mail: kontakt@wiener.hr

Zatražite više informacija o proizvodima
 
Potražite najbliže prodajno mjesto

Prijava štete

U slučaju štetnog događaja, u najkraćem mogućem roku obavijestite osiguratelja:

prijavasteta@wiener.hr (neživotna osiguranja)

 stete-oz@wiener.hr (životna osiguranja)

 likvi-dzo@wiener.hr (dopunsko zdravstveno osiguranje)

 
Za više informacija slijedite link: Prijava

Direkcija

Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
 
Služba marketinga i korporativnih komunikacija
 
Mail: marketing@wiener.hr