Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dioničko društvo za osiguranje

Direkcija
Slovenska ulica 24
HR – 10000 Zagreb
Tel: +385/1/371 86 00
Fax: +385/1/371 86 01
Wiener osiguranje @ Google+

Životno osiguranje – računi, opomene

premijskozivot@wiener.hr

Životno osiguranje – ostali upiti

upitzivot@wiener.hr

Osiguranje imovine – postojeće police

tarifa-imovina@wiener.hr

Osiguranje imovine – prodaja

imovina_prodaja@wiener.hr

Osiguranje motornih vozila – postojeće police

tarifa-vozila@wiener.hr

Osiguranje motornih vozila – prodaja

vozila@wiener.hr

Štete

likvi-zg@wiener.hr

Ostalo

kontakt@wiener.hr

Transportna i pomorska osiguranja

tarifa-marine@wiener.hr

Prijava zloupotrebe Wiener osiguranja Vienna insurance Group informacijskih resursa

(prijava malicioznih radnji koje dolaze sa Wiener osiguranje VIG infrastrukture i/ili u ime Wiener osiguranje VIG)

abuse@wiener.hr

Zaštita osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011) u nastavku objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka

E-mail: zastitaosobnihpodataka@wiener.hr

Telefon: +385 1 7897 583

— TAB2 —–
— TAB3 —–